Asfaltcentrales Heijmans en BAM mogen samen verder

Wegen 19-02-2020
Asfaltcentrales Heijmans en BAM mogen samen verder

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vergunning verleend voor de samenvoeging van asfaltcentrales van Heijmans en BAM tot een nieuw asfaltbedrijf.
Asfaltcentrales Heijmans en BAM mogen samen verder

Door het verlenen van deze vergunning door de mededingingsautoriteit is de voorgenomen oprichting van een gezamenlijk asfaltbedrijf een stap dichterbij gekomen. De komende tijd zullen Heijmans en BAM de plannen voor het nieuwe asfaltbedrijf verder uitwerken.

Asfaltcentrales Heijmans en BAM mogen samen verder

Onderzoek naar concurrentie asfaltcentrales

Voordat vergunning werd verleend, heeft de ACM nader onderzoek gedaan naar de asfaltactiviteiten in de regio’s Helmond en Stein. De ACM heeft geoordeeld dat in beide regio’s voldoende concurrentie overblijft.

Krachtenbundeling

Heijmans en BAM exploiteren momenteel elk afzonderlijk een aantal asfaltcentrales. In het gezamenlijke bedrijf worden kennis, kunde en investeringen op het gebied van asfaltproductie gebundeld. Hierdoor kan de asfaltketen verder verduurzamen en wordt efficiency verbeterd. Het nieuwe asfaltbedrijf zal niet alleen voor Heijmans en BAM werken, maar ook derden in de asfaltmarkt bedienen. De indicatieve jaaromzet bedraagt circa € 90 miljoen.

Over Heijmans

Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die activiteiten in vastgoed, bouw & techniek en infra combineert in de werkgebieden Wonen, Werken en Verbinden. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, innovatie en integraliteit wil het bedrijf toegevoegde waarde creëren voor zijn klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden.

Over BAM

De werkmaatschappijen van BAM zijn actief in de businesslines Bouw en Vastgoed en Infra, alsmede in publiek-private samenwerking. Tot BAM Infra behoort ook de productie en levering van asfalt, waaronder het duurzame asfalt LEAB.