BAM realiseert sterke verbetering operationele prestatie

Actueel 19-08-2021
BAM realiseert sterke verbetering operationele prestatie

Koninklijke BAM Groep rapporteert voor de eerste helft van 2021 een gecorrigeerde EBITDA van € 157 miljoen, tegenover een gecorrigeerde EBITDA van minus € 54 miljoen in dezelfde periode van 2020. Alle activiteiten droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering van de Nederlandse infra-activiteiten. De converteerbare obligatie (€ 120 miljoen) en de kredietfaciliteit (RCF; € 400 miljoen) werden in deze periode terugbetaald en de kaspositie blijft solide. De orderportefeuille van € 13,8 miljard blijft hoog. 
BAM realiseert sterke verbetering operationele prestatie

BAM maakt naar eigen zeggen goede voortgang met zijn nieuwe strategie, met continue aandacht op herstructurering van de portfolio, risicoreductie, verbetering van de winstgevendheid en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei. Voor 2021 voorziet BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent.

Sterke verbetering operationele prestatie BAM

Ruud Joosten, ceo van Koninklijke BAM Groep: “De financiële resultaten over de eerste helft van 2021 tonen duidelijk een sterke verbetering van de operationele prestatie van BAM. Alle activiteiten droegen bij aan deze positieve ontwikkeling, behalve de Nederlandse infra-activiteiten, vanwege een aanzienlijke kostenoverschrijding in de divisie Grote Projecten. Dit versterkt BAM’s strategische beslissing niet in te schrijven op de zeer grote projecten tegen een vaste aanneemsom in één aanbestedingsfase. Onze overige Platform-voor-groei-bedrijven leverden een solide prestatie, geleid door de Nederlandse gebiedsontwikkeling- en woningbouwactiviteiten, die een substantiële bijdrage leverden dankzij de grote vraag naar nieuwe woningen. Het verheugt mij te kunnen stellen, dat BAM-medewerkers enthousiast aan de slag zijn met de uitvoering van onze strategie ‘Building a sustainable tomorrow’, die wij in februari hebben gepresenteerd. In het eerste kwartaal hebben we ons omvangrijke kostenreductieprogramma succesvol voltooid. BAM is Groepsbrede programma’s gestart om ons risicoprofiel verder te verlagen, onze efficiëntie te verhogen en de kansen te benutten die digitalisering en de toenemende focus van opdrachtgevers en de samenleving op duurzaamheid bieden. We hebben twee bedrijfsonderdelen (BAM Swiss en BAM Facility Services in Duitsland) gedesinvesteerd en BAM Indonesia overgedragen aan het lokale management. In Nederland hebben we de portefeuille op het gebied van duurzaamheid en geïndustrialiseerd bouwen verder versterkt met de acquisitie van off-site productiefaciliteiten voor modulaire bouw. We hebben een solide orderportefeuille en de publieke stimuleringsprogramma’s in het Verenigd Koninkrijk, de focus van onze opdrachtgevers op duurzame oplossingen, essentiële verbetering van de infrastructuur en de vraag naar betaalbare woningen in Nederland zorgen voor een gezonde pijplijn van kansen. Tegen deze achtergrond liggen wij op schema om onze strategische doelstellingen voor 2023 te realiseren.”

Vooruitzicht 2021

Vooruitkijkend zijn de marktomstandigheden in algemene zin positief. Echter, BAM ondervindt sectorbrede druk in sommige delen van de toeleveringsketen, onderhandelingen met opdrachtgevers betreffende de timing en schikking van aanzienlijke claims duren voort en Covid-19-onzekerheden houden aan.