Bouw ozoninstallatie op rioolwaterzuivering Hapert van start

DB-lid Bas Peeters (rechts) onthult met consortium Combinatie Lokaal Circulair het bouwbord als symbolische aftrap van de bouw van de ozoninstallatie. ©Waterschap De Dommel
DB-lid Bas Peeters (rechts) onthult met consortium Combinatie Lokaal Circulair het bouwbord als symbolische aftrap van de bouw van de ozoninstallatie. ©Waterschap De Dommel

Op vrijdag 22 september 2023 is de bouw van een ozoninstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Hapert gestart. Deze extra zuiveringstap verwijdert straks minimaal 70 procent van de medicijnresten uit het afvalwater.

DB-lid Bas Peeters (rechts) onthult met consortium Combinatie Lokaal Circulair het bouwbord als symbolische aftrap van de bouw van de ozoninstallatie. ©Waterschap De Dommel
DB-lid Bas Peeters (rechts) onthult met consortium Combinatie Lokaal Circulair het bouwbord als symbolische aftrap van de bouw van de ozoninstallatie. ©Waterschap De Dommel

We gebruiken steeds meer medicijnen. Via onze urine en ontlasting komen resten in het riool terecht. Rioolwaterzuiveringen kunnen dat niet allemaal verwijderen. Als de resten dan in sloten en beken belanden is dit slecht voor het waterleven. Medicijnresten zorgen bijvoorbeeld voor ander gedrag bij vissen waardoor ze minder goed overleven. Daarom investeert Waterschap De Dommel in de bouw van een ozoninstallatie als extra zuiveringstap.

Eerste ozoninstallatie

DB-lid Bas Peeters licht toe: “Het is de eerste ozoninstallatie op een rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel en de derde ozoninstallatie in Nederland. Een belangrijke mijlpaal voor ons waterschap, die een investering vraagt van 14 miljoen. We investeren hiermee in verbetering van de waterkwaliteit. In dit geval beschermen we het waterleven in en rond de Groote Beerze. Minimaal 70 procent van de medicijnresten in ons afvalwater worden verwijderd en komen niet meer in het milieu terecht. Met deze installatie kunnen we bovendien kennis en ervaring opdoen met deze innovatieve techniek voor latere toepassingen bij onze andere RWZI’s.”

Preventie

Voor het terugdringen van medicijnresten in afvalwater zet Waterschap De Dommel ook in op preventie door gesprekken met belanghebbenden en voorlichting over doorspoelen aan inwoners. Peeters vervolgt: “Wat er niet in komt hoeft er niet uit. Daarom zijn we ook in gesprek met bijvoorbeeld ziekenhuizen en zorginstellingen over mogelijkheden om medicijnresten ter plaatse uit het afvalwater te verwijderen. Dus nog voordat het in het riool komt. Maar ook gaan we het gesprek aan met bedrijven en bijvoorbeeld festivalorganisatoren over wat we kunnen doen om te zorgen dat er zo min mogelijk chemische stoffen op onze rioolwaterzuiveringen terechtkomen. Want een ozoninstallatie is een mooie techniek, maar zal nooit álle stoffen uit rioolwater kunnen verwijderen. Ik pleit daarom voor breed maatschappelijk eigenaarschap.”

De ozoninstallatie wordt in samenwerking met het consortium CLC gerealiseerd en moet medio 2024 klaar zijn. De bouw is te volgen op www.dommel.nl/ozonhapert.