Drijvend zonnepark op eiland IJsseloog nu niet mogelijk

Drijvend zonnepark op eiland IJsseloog nu niet mogelijk

Op dit moment is het niet mogelijk een drijvend zonne-energiepark te bouwen op het baggerslibdepot IJsseloog. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Dronten, provincie Flevoland, netbeheerder Liander en het Rijk (Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). IJsseloog is een kunstmatig eiland in het Ketelmeer in Flevoland.

Drijvend zonnepark op eiland IJsseloog nu niet mogelijk

Er is onderzocht of het financieel en technisch haalbaar is om een drijvend zonnepark te bouwen op een actief baggerslibdepot. Dit is onderzocht met een marktconsultatie, waarbij bedrijven in de markt advies geven. Bij het onderzoek waren deze punten belangrijk:

  • Het blijft mogelijk om vervuild slib en bagger te storten op IJsseloog.

  • Rekening houden met ecologie.

  • Mogelijkheden bekijken om op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten.


Conclusie

Op dit moment is het niet mogelijk IJsseloog in te zetten als zonne-energiepark. Dat was de conclusie vanuit de marktconsultatie. Dit komt vooral door hoge kosten en doordat IJsseloog de komende jaren actief blijft als baggerslibdepot. De samenwerkende partijen besloten daarom het project te stoppen.

Pilotprogramma zonnepark

De verkenning naar een zonnepark op IJsseloog is een pilotproject van het programma 'Hernieuwbare energie op rijksgrond'. Binnen dit programma onderzoekt het Rijk met gemeenten, provincie Flevoland en netbeheerder Liander hoe rijksgrond is in te zetten om duurzame energie op te wekken. Belangrijk is dat dit zo goed mogelijk en met maatschappelijke steun gebeurt.