Dunea en Rijnland gaan samenwerking aan

Water/Bodem 14-04-2020
Dunea en Rijnland gaan samenwerking aan

Dunea en Rijnland slaan de handen ineen om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren. Een mooie samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst komen de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud te liggen bij Dunea.
Dunea en Rijnland gaan samenwerking aan
De samenwerking biedt voordelen voor beide partijen, waarbij water de verbindende factor is. Dat Dunea en Rijnland samenwerken is niet nieuw. Door de goede ervaringen wordt de samenwerking echter uitgebreid. Secretaris algemeen directeur van Rijnland, Caroline van de Wiel: “Het is een mooie stap in de goede richting van samenwerken in de waterketen. Die samenwerking tussen waterschappen en waterleidingbedrijven leidt tot verbetering van kwaliteit en vermindering van kosten en kwetsbaarheid.”