Partijen investeren €25 miljoen in bereikbaarheid Hoeksche Waard

Actueel 06-07-2020
Partijen investeren €25 miljoen in bereikbaarheid Hoeksche Waard

De gemeente Hoeksche Waard, de provincie Zuid-Holland, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt om samen circa € 25 miljoen te investeren in maatregelen om de regio bereikbaar te houden. Dit zowel vanwege de renovatie van de Heinenoordtunnel in 2023 en 2024 als voor de verdere toekomst. De afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die binnenkort getekend wordt.
Partijen investeren €25 miljoen in bereikbaarheid Hoeksche Waard

Vorig jaar, mei 2019, heeft minister Cora Van Nieuwenhuizen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel ingestemd met een aanvullend bereikbaarheidsplan. “Mooi en belangrijk dat we samen met de regio een goed pakket aan maatregelen hebben om ervoor te zorgen dat het verkeer hier kan blijven doorstromen. Zo houden we de Hoeksche Waard, gelegen op de belangrijke as tussen Rotterdam en Antwerpen, ondanks de werkzaamheden veilig en bereikbaar voor het verkeer.”

Partijen investeren €25 miljoen in bereikbaarheid Hoeksche Waard

Samenwerkingsovereenkomst voor bereikbaarheid Hoeksche Waard

De samenwerkingsovereenkomst is een verdere uitwerking van dit bereikbaarheidsplan uit 2019. De renovatie van de Heinenoordtunnel is aanleiding om sommige maatregelen niet tijdelijk, maar permanent te maken. Hierdoor is de Hoeksche Waard ook in de toekomst beter bereikbaar.
Het plan is opgesteld in overleg met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Hoeksche Waard, Barendrecht, Rotterdam, Nissewaard, met het waterschap Hollandse Delta, Goeree-Overflakkee, Drechtsteden, het Havenbedrijf Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) en vervoerders. Bekijk ook deze video van de betrokken partijen.

De Heinenoordtunnel (A29): een belangrijke schakel

De Heinenoordtunnel is een belangrijke schakel in de snelweg A29 tussen Rotterdam en de Hoeksche Waard, de Zuid-Hollandse eilanden, de Randstad en Antwerpen. Voor de renovatie gaat de tunnel in 2023 en 2024 verschillende keren dicht. Vanwege de impact op het verkeer en de bereikbaarheid is bovenop de € 15 miljoen een aanvullend pakket bereikbaarheidsmaatregelen vastgesteld van € 10 miljoen.
De andere betrokken partijen hebben aangegeven samen zo’n € 6 miljoen euro vrij te willen maken voor maatregelen die niet alleen bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel, maar ook aan de bereikbaarheid op de lange termijn. Met deze overeenkomst leggen partijen vast zich in te zullen spannen voor de omschakeling naar een meer duurzame mobiliteit.

Kortetermijnmaatregelen bereikbaarheid Hoeksche Waard

Maatregelen in het bereikbaarheidsplan van 2019 zijn onder andere:
* Het geschikt maken van Tweede Heinenoordtunnel (buis die nu in gebruik is voor landbouwverkeer) voor de lijndiensten van Connexxion;
* Het ondersteunen van bedrijven bij het treffen van maatregelen om thuiswerken of anders reizen van medewerkers mogelijk te maken;
* Het stimuleren van gebruik van het openbaar vervoer en fiets onder meer door het tijdelijk uitbreiden (extra bestemmingen en ophogen frequentie) van de lijndiensten van Connexxion;
* De aanleg van 1.500 extra parkeervoorzieningen voor de fiets.

Langetermijnmaatregelen bereikbaarheid Hoeksche Waard

De extra maatregelen waar de bestuurders van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Hoeksche Waard, het waterschap Hollandse Delta en Rijkswaterstaat zich de komende jaren hard voor maken, bestaan onder andere uit:
* Onderzoek naar optimalisatie busdiensten (lijndiensten) van Connexxion en treindiensten vanuit Brabant naar Rotterdam (bijvoorbeeld minder overstappen);
* Aanpassing van rotonde N217 ’s-Gravendeel (Maasdamseweg);
* Uitbreiden parkeerplaatsen diverse P+R-terreinen zoals bij P+R Numandorp en aanleg P+R-busstation Heinenoord/Reedijk;
* Plaatsen verkeerslichten op de kruising N217- aansluiting Polderweg;
* Aanpassen kruising N217 bij Recreatieoord Binnenmaas;
* Zoveel mogelijk permanente extra fietsparkeervoorzieningen bij OV-haltes en P+R-terreinen;
* Overleg met ponteigenaren over mogelijke hogere vaarfrequentie en tijdelijke vrijstelling van veergeld voor diverse ponten van en naar de Hoeksche Waard
* Versneld aanleggen van een vrijliggend fietspad tussen de kruising Reedijk/Blaaksedijk en de Tweede Heinenoordtunnel en het realiseren van een fietsoversteek van de Reedijk naar busstation Heinenoord;
* Starten tracéstudie naar de aanleg van een parallelweg voor agrarisch verkeer langs de N217 tussen Maasdam en ’s-Gravendeel.

Structurele aanpak tunnels, bruggen en viaducten

Rijkswaterstaat renoveert en vervangt de komende jaren een flink aantal tunnels, bruggen en viaducten uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook het verkeer is sindsdien enorm toegenomen en vrachtwagens zijn zwaarder geworden. Het is de grootste onderhoudsopgave uit haar geschiedenis.
In Zuid-Holland gaat het alleen al om acht tunnels, dertien bruggen en dertien wegen. Werkzaamheden worden heel zorgvuldig gepland, want niet alles kan tegelijk aangepakt worden. Daarnaast hebben gemeenten en provincies ook hun eigen onderhoudsopgave en projecten. Een goede afstemming, tussen projecten onderling en met andere wegbeheerders, gemeenten, bedrijven en bewoners is belangrijk.