Eerste Boominspectie Plus uitgevoerd

Op dit moment worden in de gemeente Hoeksche Waard de bomen geïnspecteerd. Dat is op zichzelf geen bijzonder nieuws, maar toch is er sprake van een primeur. Het is namelijk de eerste concrete Boominspectie Plus: een nieuw product van De Boominspecteurs in samenwerking met TreeTracker. Een samenwerking tussen mens en machine, waarin de bomen deels worden geïnventariseerd met behulp van Lidartechnologie en deels door Boominspecteurs van vlees en bloed. 
Eerste Boominspectie Plus uitgevoerd| Land Water
Eerste Boominspectie Plus uitgevoerd| Land Water

Bij de Boominspectie Plus wordt een deel van de boomgegevens geautomatiseerd opgenomen door een wagen uitgerust met Lidartechnologie. Het algoritme kan exact een aantal gegevens van de boom berekenen: locatie, boomhoogte, stamdiameter, hoogte van de onderste tak, kroondiameter en kroonvolume. Dit levert sneller betere en betrouwbaarder gegevens op dan een menselijke inspecteur kan doen. Maar een algoritme kan niet alles berekenen. Als het om echte boomtechnische kennis gaat, nodig voor het beoordelen van de onderhoudsstaat en veiligheidsstatus van bomen, wordt een boominspecteur van vlees en bloed ingezet. Die kan op deze manier veel sneller werken én focussen op waar hij of zij goed in is. 

Boominspectie Plus

Boominspectie Plus levert zuiverdere data op, met minder fouten en een minimale afwijking. In de praktijk scheelt dat veel discussie met aannemers bij het uitvoeren van de onderhoudsmaatregelen, zoals snoeien en rooien van bomen. Zij rekenen volgens de snoei- en rooibestekken af op boomhoogte of stamdiameter en zijn het niet altijd eens met de categorie waarin de bomen zijn ingedeeld. Als de afwijking wordt weggenomen, behoren dit soort discussies tot het verleden.
In de datawereld hoor je vaak het welbekende ezelsbruggetje ABC, data moet actueel, betrouwbaar en compleet zijn. De combinatie van technologie en menselijke expertise zorgt ervoor dat het met alle drie deze componenten wel snor zit.

Voor wie is het interessant?

Boominspectie Plus is met name interessant voor gemeenten en waterschappen, die grote bomenbestanden van duizenden bomen beheren. Het is nauwelijks duurder dan een reguliere BVO, maar sneller en beter. Het is innovatief en relevant voor veel mensen: de boombeheerder, de wethouder en de adviseur, allemaal zijn zij gebaat bij een actueel, betrouwbaar en compleet bomenbestand.