Enschede pakt wateroverlast Twekkelerveld aan

Water/Bodem 12-11-2020
Enschede pakt wateroverlast Twekkelerveld aan

Bij zware regenbuien is de Enschedse wijk Twekkelerveld kwetsbaar voor wateroverlast. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en een beek maken ruimte om water te bergen en af te voeren. De maatregelen gaan ook hittestress en droogte tegen en verbeteren de biodiversiteit. Zo bereidt Enschede zich voor op extreme weersomstandigheden en verhoogt het de leefkwaliteit in Twekkelerveld.     
Enschede pakt wateroverlast Twekkelerveld aan

Twekkelerveld is een van de lager gelegen wijken in Enschede. Wanneer het hard regent, stroomt water vanuit andere stadsdelen hiernaartoe. We merken nu al dat zware regenbuien steeds vaker voorkomen. Ook hebben we te kampen met hoge temperaturen in de zomer en perioden van droogte. In de toekomst wordt dit alles alleen maar meer. Enschede wil en moet hierop goed voorbereid zijn.

Impuls aan leefkwaliteit

“GroenBlauw Twekkelerveld slaat meerdere vliegen in één klap”, licht wethouder Jurgen van Houdt het project toe. “Met de aanleg van bijna anderhalve kilometer aan nieuwe riolering en een nieuwe beek, de blauwe ader zoals we die noemen, kunnen we elf miljoen liter water bergen. Dat zijn zo’n duizend tankwagens vol. We maken werk met werk, want een aantal straten die er toch uit moeten voor het nieuwe riool maken we veiliger voor het verkeer door ze te versmallen. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht met extra groen. In een gebied zo groot als vier voetbalvelden zorgen we voor een grotere verscheidenheid in bloemen, planten en bomen wat de biodiversiteit ten goede komt. Kortom, we maken Twekkelerveld groener en blauwer. Dit geeft een flinke impuls aan de kwaliteit van de leefomgeving in dit deel van de stad.”

Bovengrondse waterberging

In een groen deel van de wijk is er de ruimte om regenwater bovengronds op te vangen. Hier worden de velden verlaagd waarin vervolgens een greppel van 60 centimeter diep wordt gegraven. Bij regen vult de greppel zich met water en wordt deze een beek. Dit water zakt deels in de grond. De rest wordt beetje bij beetje afgevoerd naar het Twentekanaal. De beek is een samenwerking met Waterschap Vechtstromen. Bij extreem zware buien stroomt de beek over en vangen de verlaagde velden het water tijdelijk op. Ook hier geldt dat het water deels in de grond zakt en deels afgevoerd wordt door de beek naar het Twentekanaal. Hoe dit eruit komt te zien, is te zien in de animatiefilm.

Aanpak wateroverlast Enschede

Twekkelerveld is één van de tien locaties in Enschede met het grootste risico op wateroverlast. Andere zijn bijvoorbeeld Pathmos en Stadsveld, Oldenzaalsestraat, Zuid Eschmarkerrondweg en de kruising Kuipersdijk en Wethouder Beversstraat/J. J. van Deinselaan. Vijf jaar geleden is besloten deze locaties aan te pakken. Dit gebeurt onder andere door het gedeeltelijk terugbrengen van de oude bekenstructuur in Enschede. Waar mogelijk worden de beken bovengronds aangelegd. Deze watergangen geven ruimte aan tijdelijke grote hoeveelheden water en voeren het water geleidelijk af. Dit gaat ook verdroging tegen en zorgt voor verkoeling bij hoge temperaturen. Zo vormen de beken een voorwaarde voor het klimaatadaptief inrichten van Enschede.

Feiten en cijfers:

  • 1.300 meter aan nieuw schoonwaterriool
  • ca. 11.000 m3 waterberging
  • realisatie 10.000 m2 bloemenrijk grasmengsel
  • realisatie 6.000 m2 gras/bermmengsel

De gemeente verwacht voor de zomer van 2021 te starten met de werkzaamheden. Informatie over GroenBlauw Twekkelerveld is te vinden op www.enschede.nl/groenblauw-twekkelerveld.