Extra rijstrook A1 Twello-Rijssen geopend

Wegen 30-09-2020
Extra rijstrook A1 Twello-Rijssen geopend

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft op 24 september 2020 met de convenantpartners de extra rijstrook tussen Twello en Rijssen geopend. Deze extra rijstrook maakt onderdeel uit van de verbreding van de snelweg A1 tussen Apeldoorn en Azelo.
Extra rijstrook A1 Twello-Rijssen geopend

Minister Van Nieuwenhuizen: “Vandaag zetten we met deze extra rijstrook een prachtige stap; de eerste 32 km wegverbreding van de A1 tussen Twello en Rijssen gaat open voor het verkeer. Versnelling is het toverwoord; we zijn vijf jaar eerder begonnen aan dit project dan oorspronkelijk gepland. En we blijven versnellen, want ook de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello gaan we nog dit jaar aanbesteden in plaats van in 2021. Dat is goed nieuws voor de doorstroming. En door infra-projecten naar voren te halen, helpen we onze bouwers in deze moeilijke tijden.”

Gedeputeerde Boerman van provincie Overijssel: “Ik ben blij met het resultaat wat we hier in goede samenwerking hebben gerealiseerd. Naast het vergroten van de capaciteit op de A1 is ook de verbinding met het regionale netwerk sterk verbeterd door aansluitingen te verruimen en veiliger te maken.”

Extra rijstrook

Tussen 2019 en 2025 wordt de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verbreed. Dit gebeurt in twee fases. Van 2019 – 2021 tussen Twello en knooppunt Azelo. Van 2022 – 2025 tussen Apeldoorn en Twello. Samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantechregio investeert de Rijksoverheid ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1 tussen Apeldoorn-Azelo.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken Rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost.