Grootste dakterras op Gaasperdammertunnel

Wegen 01-03-2021
Grootste dakterras op Gaasperdammertunnel

Nog even en dan heeft Amsterdam er een nieuw, groot park van 15 hectare bij. Het is een groen dakterras op de tunnel van de A9, tussen Gaasperdam en de Bijlmer. Het park knoopt het groen van het Nelson Mandelapark en het Gaasperpark aan elkaar. Samen wordt dit het grootste park van Amsterdam.
Grootste dakterras op Gaasperdammertunnel

Het nieuwe dakterras, met nu nog de lange naam Gaasperdammertunnelpark, is ongeveer 2 kilometer lang en 65 meter breed. Het meet 15 hectare. Het grootste deel is al ingericht en beplant. Het Abcouderpad, Bijlmerpleinpad, Reigersbospad, Kelbergenpad, Nellesteinpad en Gaasperparkpad lopen straks in noord-zuidrichting over de tunnel heen.

Amsterdam gaat nog ongeveer 4 hectare inrichten: acht parkvelden en twee open ruimtes. Daar is nog van alles mogelijk. Denk aan wandelen, sporten, ontmoeten, cultuur, en stadslandbouw. Niets ligt nog vast. De gemeente vragen bewoners mee te denken over de inrichting, en over een nieuwe naam voor het park. Dat kan van 26 februari tot eind april. De uiteindelijke plannen worden rond september vastgesteld. Het werk begint eind 2021 of begin 2022.

De komende maanden wordt de bodem geschikt gemaakt voor de aanleg van planten, paden en bomen. Rijkswaterstaat draagt het park eind dit jaar over aan Amsterdam. Het park is vanaf dan toegankelijk.

Het park ligt bovenop de Gaasperdammertunnel, een landtunnel tussen knooppunt Holendrecht en Diemen van 3 kilometer. Het is de langste landtunnel van Nederland. De tunnel heeft vijf tunnelbuizen met elf rijstroken, waaronder een wisselstrook, en heeft halverwege in- en uitvoegstroken. Op 23 november 2020 ging deze geavanceerde tunnel helemaal open.

Wilt u meedenken of meepraten? Dat kan via [email protected].