Herziening NEN 7171-1 ordening ondergrondse netten

Water/Bodem 25-01-2021
Herziening NEN 7171-1 ordening ondergrondse netten

Op verzoek van de Gemeentelijk Platform, Kabels en Leidingen (GPKL) en andere belanghebbenden is de normcommissie ‘Ordening van ondergrondse netten’ begonnen met de herziening van NEN 7171-1 ‘Ordening van ondergrondse netten - Deel 1: Criteria’ uit 2009.
Herziening NEN 7171-1 ordening ondergrondse netten

NEN 7171-1 geeft richtlijnen voor de ordening van ondergrondse netwerken bij (grotere) herinrichting van de (openbare) ruimte. In de herziening zullen ook de effecten uit verschillende transities, zoals energietransitie, digitale connectiviteit en klimaatadaptatie worden meegenomen. Een goede samenwerking en afstemming tussen de partijen met hun eigen taken en belangen is in ieders belang, maar ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij de ordeningsregels voor de ondergrond wordt rekening gehouden met ruimtelijke ordeningsaspecten en met innovaties. Door ordeningsregels voor de ondergrond af te spreken wordt de veiligheid vergroot en kunnen graafschades worden verminderd.

Herziening NEN 7171-1

Deze herziening is van belang voor alle partijen die betrokken zijn bij planning, realisatie en beheer van infrastructuur in de ondergrond. Op de website van NEN staat aangegeven welke partijen nu al betrokken zijn bij de herziening. Wilt u ook meepraten over de inhoud van normen op dit gebied en lid worden van de normcommissie ‘Ordening van ondergrondse netten’, of wilt u inhoudelijke informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Sui Wan of Arie de Jong, telefoon 015 – 269 01 62 of e-mail [email protected].