Hoogheemraadschap Delfland gaat restwater glastuinbouw collectief zuiveren

Actueel 23-02-2022
Hoogheemraadschap Delfland gaat restwater glastuinbouw collectief zuiveren

Het college van Hoogheemraadschap van Delfland heeft ingestemd met het uitwerken van een andere techniek voor het collectief zuiveren van restwater dat glastuinbouwondernemers in het Westland lozen op het riool.
Hoogheemraadschap Delfland gaat restwater glastuinbouw collectief zuiveren

Ondernemers in de glastuinbouw zijn verplicht restwater van hun teelten te ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen op het riool. Een deel van de ondernemers in Westland heeft aan Delfland gevraagd deze taak centraal voor hen uit te voeren op de AWZI Nieuwe Waterweg. Delfland heeft hiermee ingestemd.

Schoner water door collectief zuiveren 

Collectief zuiveren levert schoner water op en is energiezuiniger dan individuele zuiveringen bij de glastuinbouwbedrijven. Bovendien worden naast gewasbeschermingsmiddelen ook andere microverontreinigingen uit het water gehaald, waaronder medicijnresten. De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de Waterzuiveringscoöperatie Westland.

Nabehandeling met ozon

Het vereiste zuiveringsresultaat kan worden bereikt door nabehandeling met ozon. Bij deze techniek wordt in het aangevoerde water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Voor bromaat wordt door de rijksoverheid al enige tijd gewerkt aan een Nederlandse norm. Naar het zich laat aanzien, kan de collectieve zuivering op basis van ozon hieraan niet voldoen. Daarom kijkt Delfland in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland naar alternatieven.

Het meest kansrijk lijkt daarbij een combinatie van ozon en actief kool. Het college heeft ingestemd met verdere uitwerking van deze techniek. De kosten hiervoor worden gedragen door Waterzuiveringscoöperatie Westland. 

Lees ook: Rijnland verwijdert als eerste medicijnresten uit afvalwater