HoSt neemt biogas af van Evides Industriewater

Actueel 01-12-2022
HoSt neemt biogas af van Evides Industriewater

Van afvalwater naar biogas. Dit gebeurt op de industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Sloe in het havengebied van Vlissingen dankzij een samenwerking tussen Evides Industriewater en de HoSt Groep. Op de AWZI produceert een anaerobe waterzuivering biogas met een capaciteit van circa 1,6 miljoen kuub per jaar uit afvalwater. HoSt neemt dit biogas af van Evides, werkt het op naar groen gas van aardgaskwaliteit en injecteert dit in het bestaande aardasgnet. De technologie met een maximale verwerkingscapaciteit van 200 kuub biogas per uur past in een compacte 40 foot-unit en staat op het zuiveringsterrein in Nieuwdorp. Groen gas vervangt aardgas en is zeer geschikt voor het zetten van verduurzamingsstappen in zowel de bestaande industrie als de gebouwde omgeving.
HoSt neemt biogas af van Evides Industriewater

Binnen dit servicemodel aangeboden door HoSt, is HoSt eigenaar van de installatie en verzorgt eveneens de operationele werkzaamheden en het onderhoud. “Dit is een bijzonder simpel en effectief samenwerkingsmodel: HoSt neemt het biogas af tegen een afgesproken tarief en financiert, plaatst en onderhoudt de biogasopwerker. Een partij heeft biogas en wij hebben de technologie en kennis om de meeste waarde uit het biogas te halen, zo richt elke partner zich op zijn corebusiness . Typische partners van HoSt voor biogascontracten zijn (industriële) afvalwaterzuiveringsinstallaties bij bijvoorbeeld brouwerijen, zuivelfabrieken of papierfabrieken. Ook toepasbaar met onze andere technologieën, zoals duurzame energie uit thermische conversie van afvalhout”, zegt Tjeerd Smit, directeur ‘Own and Operate’ binnen de HoSt Groep. 

Evides Industriewater hanteert een zelfde aanpak voor diensten op het gebied van industriewater en afvalwaterzuivering. Door activiteiten neer te leggen bij de partij die de risico’s het beste kan afdekken wordt voor beide partijen, klant en leverancier meerwaarde gecreëerd. “Aanvankelijk gebruikten we ons geproduceerde biogas als bron voor warmte en opwekking van energie door middel van een WKK. Door uitbreiding van onze zuivering en onze duurzaamheidsdoelen volstond de toenmalige installatie niet meer en konden wij ons oriënteren op alternatieve oplossingen. Opwerken van biogas naar groen gas geeft invulling aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en reduceert de lokale uitstoot van uitlaatgas. Biogasbehandeling behoort niet tot onze corebusiness waarmee geheel uitbesteden een unieke kans was om ons op dat vlak geheel te laten ontzorgen. HoSt heeft ons hiertoe een prachtige oplossing geboden”, aldus regiohoofd Zeeland Ard-Jan Kasse.

Biogas: geschikt voor aardgasnet

Op AWZI Sloe wordt sinds vorig jaar groen gas geproduceerd. De installatie heeft een capaciteit om ca. 1300 woningen van gas te voorzien. In de anaerobe zuivering zetten bacteriën onder zuurstofloze en gecontroleerde condities de organische delen in het afvalwater om in groen gas en schoon water. Biogas kan worden omgezet door middel van een warmtekrachtinstallatie (wkk) naar warmte en elektriciteit of naar groen gas in een biogasopwerker. Steeds vaker wordt gekozen voor groen gasproductie. Op de AWZI in Nieuwdorp wordt biogas opgewerkt naar groen gas van aardgaskwaliteit met behulp van membraantechnologie. Dit is nodig, omdat biogas niet direct geschikt is voor het aardgasnet. Na de behandeling en de opwerking tot groen gas is dit duurzame gas geschikt voor toevoeging in het bestaande aardgasnet en kan het direct gebruikt worden door consumenten en de industrie in o.a. bestaande op aardgas gestookte (CV) ketels.