Klimaatadaptief bouwen hoger op de agenda

Klimaat 22-12
Klimaatadaptief bouwen hoger op de agenda

‘Zorg voor duidelijkheid over hoe klimaatadaptief te bouwen en waar wel en niet te bouwen. Geef ook aan waar ruimte is voor landbouw en voor de andere economische functies in Nederland’. Dat bepleit de Werkgroep Klimaatadaptatie van het Platform voor Duurzame Financiering in hun rapport ‘Klimaatadaptatie in een stroomversnelling’ dat zij deze week hebben aanboden aan Minister Harbers. De Werkgroep, bestaande uit financiële instellingen en de overheid, onderzocht hoe fysieke klimaatrisico’s en klimaatadaptatie invloed hebben op de economie en de financiële sector. Ook keken zij welke bijdrage de financiële sector al dan niet samen met de overheid kan leveren aan klimaatadaptatie.

Klimaatadaptief bouwen hoger op de agenda

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds ingrijpender. ”Het is daarom essentieel dat we klimaatadaptief bouwen en dat vraagt meer duidelijkheid over waar wel en niet te bouwen”, stelt Gijs Kloek (Achmea), voorzitter van de Werkgroep. Ook is het belangrijk toe te bewegen naar een meer klimaatadaptieve landbouw, dit geldt ook voor andere economische sectoren. Kloek: “Om dit te kunnen bereiken zijn beleid van de overheid en wettelijke kaders nodig. Naast het bedrijfsleven heeft ook de financiële sector daar behoefte aan als medefinancier, belegger en als verzekeraar van risico’s.”

Maak de landelijke ‘Maatlat’ verplicht

Met het programma ‘Water en Bodem sturend’, de ‘Nationale aanpak klimaatadaptatie gebouwde omgeving’, de ‘Tussenresultaten Kennisprogramma Zeespiegelstijging, het ‘Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw’ en de ‘Nationale klimaatadaptatiestrategie’, is volgens de Werkgroep een goede start gemaakt met passend beleid. De werkgroep stelt daarbovenop voor om de ‘Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving wettelijk verplicht te maken en om het klimaatadaptief herstel van overstromingsschade bij woningen en bedrijfsgebouwen onderdeel van de wetgeving te maken. Verzekeraars kunnen dan in hun producten in geval van schade uitgaan van klimaatadaptief herstel.

Klimaatlabel geeft inzicht in klimaatrisico’s bij woningen

De Werkgroep spreekt zich in het rapport bovendien uit voor de invoering van een klimaatlabel voor gebouwen. Recent pleitte de AFM hier ook voor. Hiermee krijgen kopers en aanbieders van woningen hetzelfde beeld van klimaatgerelateerde risico’s van woningen. De Werkgroep zou naast overstromingsrisico’s en kans op funderingsschade, zoals de AFM voorstelt, ook hittestress en klimaatadaptieve maatregelen hierin willen meenemen. Hiermee krijgen partijen meer handelingsperspectief om zo de risico’s te beperken. Daarnaast wil de Werkgroep een bijsluiter over verzekerbaarheid bij het label onderzoeken. Niet alle risico’s zijn immers verzekerbaar, zoals bodemdaling en overstroming als gevolg van het falen van primaire keringen.

Producten en diensten klimaatadaptief bouwen

Het advies van de Werkgroep aan de financiële sector is om in sectorrapporten en op websites aandacht te besteden aan de gevolgen en risico’s van klimaatverandering voor economische sectoren. Ook stelt de Werkgroep dat het belangrijk is om het aantal financiële producten en diensten voor klanten op gebied van klimaatadaptatie uit te breiden. Er zijn plannen om in 2024 samen te werken met overheden bij pilots over funderingsschade en klimaatadaptief bouwen.

Een volledig overzicht van conclusies en aanbevelingen is te lezen in het rapport.