Kreeftencollector bestrijdt uitheemse rivierkreeften

De laatste jaren is er een groeiende aandacht voor het verminderen van de impact van uitheemse rivierkreeften, zoals de rode Amerikaanse rivierkreeft. Deze invasieve exoten vormen een toenemende bedreiging voor de Nederlandse biodiversiteit­. ATKB is al jaren bezig met optimalisatie van vangstmethodes en het ontwikkelen van innovaties. Eén van deze innovaties is de kreeftencollector. De kreeftencollector vangt op een efficiënte manier kreeften, om zo de opmars van de exoten tegen te gaan.

Schematische weergave kreeftencollector. De kreeften worden vanuit de vangtuigen begeleid naar de opvangbak. Beeld: ATKB

Al jaren is ATKB betrokken bij grootschalige pilots om kreeften weg te vangen. Dit doen ze met traditionele vangmiddelen (zoals bijvoorbeeld fuiken). Daarmee boeken ze succes op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit. Het vangen van rivierkreeften gaat steeds efficiënter en diervriendelijker. Voor opschaling van de kreeftenvangst of toekomstige onderhoudsvisserij is het belangrijk om de vangstefficiëntie te verhogen en de benodigde personele capaciteit te verminderen.

Efficiënt rivierkreeften vangen met de kreeftencollector

Sinds 2021 ontwikkelt ATKB de kreeftencollector die helpt bij het efficiënt en duurzaam beheersen van kreeftenpopulaties. De kreeften worden, zonder bijvangst, gevangen in verschillende vangtuigen en naar een centrale opvang locatie geleid. Door de leging van de opvangbakken wordt de vangst verzameld. De kreeftencollector heeft weinig onderhoud nodig. Alleen de opvangbak wordt geleegd in plaats van alle vangtuigen.

Kreeftencollector in de praktijk

In 2022 onderzocht ATKB de werking van de kreeftencollector in het beheergebied van waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. De resultaten zijn veelbelovend. De vangsten per vangtuig zijn gelijk of beter dan de traditionele vangtuigen (zonder collectorsysteem) en daarnaast is het mogelijk om bijvangst uit te sluiten. Met de kreeftencollector verzamelen kreeften zich over een lengte van meer dan 300 meter oever in één opvangbak. Dat zorgt voor een grote inspanningsverlichting bij het ophalen van de vangst.

De kreeftencollector is, naast de kreeftengoot van ATKB, weer een puzzelstuk om de negatieve effecten van de uitheemse rivierkreeft te beteugelen. Hard nodig, want dat we in Nederland moeten leren omgaan met de aanwezigheid van uitheemse rivierkreeften, daar zijn alle deskundigen het over eens.