Microvezels wijd verspreid in Europese zeeën

Water/Bodem 16-12-2021
Microvezels wijd verspreid in Europese zeeën

Uit nieuw onderzoek van 's werelds zwaarste zeilrace is gebleken dat microplastics, en in het bijzonder microvezels, over het hele continent voorkomen. Alle 36 watermonsters die in heel Europa zijn genomen, onder meer in de Oostzee, het Kanaal, langs de Atlantische kustlijn en in de Middellandse Zee, bleken microvezels te bevatten – minuscule plastic vezels die in het milieu terechtkomen bij het vervaardigen, wassen en dragen van synthetische kleding. De vezels zijn ook afkomstig van autobanden, die na hevige regenval en afspoeling in zee terechtkomen, en van versnipperd vistuig en vislijnen. 
Microvezels wijd verspreid in Europese zeeën

Foto: Sailing Energy/The Ocean Race

Uit de gegevens, die zijn verzameld door zeilteams die deelnemen aan de eerste editie van The Ocean Race Europe, blijkt dat de Europese zeeën gemiddeld 139 microplastic deeltjes per kubieke meter bevatten. 83 procent van deze deeltjes is microvezels, terwijl de rest fragmenten zijn van de afbraak van grotere plastic voorwerpen zoals plastic flessen, verpakkingen en microbeads in toiletartikelen. Drie van de monsters (twee uit het Kanaal en één uit de Middellandse Zee) bevatten uitsluitend microvezels.

Belangrijkste component microvezels

De Ocean Race mat microplastics in de laatste editie van de rond-de-wereld Race in 2017-18 in een baanbrekende zet die racen en wetenschap combineerde. Deze zomer wilde de Race nog een stap verder gaan en samenwerken met wetenschappelijke instanties, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel en de Universiteit Utrecht, om meer te weten te komen over de bron van de microplastics door te analyseren of het vezels of fragmenten zijn. 

Dr. Aaron Beck, Senior Scientist bij GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, die de analyse van de microplastic monsters coördineerde, zei: “De gegevens laten duidelijk zien dat microplastics alomtegenwoordig zijn in de oceaan en dat, verrassend genoeg, de belangrijkste component van deze microplastics microvezels zijn. Eerder onderzoek heeft zich meestal gericht op het opsporen van fragmenten in plaats van vezels, dus deze nieuwe gegevens zijn belangrijk en onderstrepen de waarde van samenwerking met partners zoals The Ocean Race, die ons helpen de samenstelling en verspreiding van microplastics aan het oppervlak van de oceaan beter te definiëren.”

De gegevens van de race dragen bij tot de ontwikkeling van een kaart van plastic in de oceaan en tot een beter begrip van de manier waarop microplastics in mariene ecosystemen terechtkomen. Microvezels zijn het soort microplastic dat het vaakst wordt gegeten door mariene soorten en daarom van belang is voor de biodiversiteit in de oceanen.

Wetenschappelijke apparatuur

De Ocean Race Europe vond plaats in mei en juni 2021, startend in Lorient in Noordwest-Frankrijk en eindigend in Genua, Italië. De gegevens werden verzameld gedurende een periode van zes weken, die de race en een proloog evenement omvatte, waarin boten vertrokken vanuit Klaipeda, Litouwen en door Noord-Europa en door het Kanaal naar het startpunt van de race zeilden. 

Twee teams, Ambersail-2 en AkzoNobel Ocean Racing, hadden wetenschappelijke apparatuur aan boord om tijdens de race monsters van microplastics te nemen, terwijl een derde boot, 11th Hour Racing Team, metingen deed van kooldioxide (CO2), zeetemperatuur, PH-niveaus en zoutgehalte – belangrijke indicatoren van klimaatverandering.

Uit de in de race verzamelde gegevens bleek dat de Oostzee de hoogste niveaus van microplastics in Europa had, met gemiddeld 230 deeltjes per kubieke meter, het dubbele van de hoeveelheid die werd aangetroffen in de Middellandse Zee (112 deeltjes per kubieke meter), die wordt beschouwd als een hotspot voor plasticverontreiniging. 

Dr. Aaron Beck Senior verklaarde: “De sterke overvloed aan microplastic in de Oostzee in vergelijking met de Middellandse Zee is onverwacht. Factoren, zoals de tijd van het jaar waarin de gegevens worden verzameld, kunnen van invloed zijn op de verspreiding van microplastics. Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen, uit verschillende gebieden en seizoenen, hoe beter we de bron van de plastics kunnen begrijpen en waar ze terechtkomen.”

Klimaatregeling

De oceaan speelt een cruciale rol in de klimaatregeling. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de oceaan meer dan 90% procent van de door de mens veroorzaakte overtollige warmte geabsorbeerd en absorbeert hij een kwart van de door de mens veroorzaakte koolstofdioxide, waardoor hij helpt de klimaatverandering effectief te beperken. Door deze absorptie wordt de oceaan echter zuurder, wat een negatief effect heeft op het leven in zee. Metingen van opgelost CO2 die tijdens The Ocean Race Europe door het 11th Hour Racing Team werden gedaan, werden ingediend bij de Surface Ocean Carbon Dioxide Atlas (SOCAT), die gegevens levert voor de Global Carbon Budget, een jaarlijkse beoordeling van CO2 die als basis dient voor doelstellingen en voorspellingen voor koolstofreductie. Het is van vitaal belang dat wetenschappers inzicht hebben in de CO2-niveaus in de oceaan om een nauwkeurige begroting op te stellen en de wereld op koers te houden om binnen de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs te blijven om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 graden Celsius. 

De CO2-gegevens zijn ook geanalyseerd door EuroSea, een door de Europese Commissie gefinancierd programma dat de systemen voor oceaanobservatie en -voorspelling verbetert. De koolstofdioxideniveaus bleken het hoogst te zijn in de Middellandse Zee, als gevolg van warme temperaturen en zeer weinig wind. CO2 is de afgelopen 200 jaar sterk toegenomen, en het stijgingstempo versnelt. 

‘Miniatuuroceaan’

De in de Middellandse Zee verzamelde gegevens zijn ongelooflijk nuttig voor wetenschappers, aangezien de zee kan worden omschreven als een ‘miniatuuroceaan’. De snelheid van de veranderingen ligt in de Middellandse Zee hoger dan in andere delen van de oceaan, waardoor inzicht kan worden verkregen in wat er in de toekomst als gevolg van de klimaatverandering op wereldschaal zal gebeuren.

Simon Weppe, wetenschappelijk hoofd van The Ocean Race zei: “Klimaatverandering en plasticvervuiling hebben in slechts enkele decennia een drastische afname van de gezondheid van de oceaan veroorzaakt. Door de unieke samenwerking van The Ocean Race tussen zeilers en oceaanonderzoeksorganisaties, helpen we om meer inzicht te krijgen in deze nijpende problemen. Hoe meer we weten over de omvang van deze problemen, hoe beter we in staat zijn actie te ondernemen om ze te bestrijden; dit is van cruciaal belang, aangezien de toestand van de zeeën en het lot van de planeet volledig met elkaar verbonden zijn. Het is van vitaal belang dat regeringen handelen op basis van wetenschappelijk bewijs om onze oceanen en alles wat daarvan afhankelijk is, te beschermen en te herstellen. De race om de oceaan is een race die we moeten winnen.”

Duurzame ontwikkeling

De activiteit van de Ocean Race Europe op het gebied van het verzamelen van wetenschappelijke gegevens werd gesteund door het VN-decennium van de oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling, een wereldwijde beweging om de kennis te ontsluiten die nodig is om de cyclus van achteruitgang van de oceaangezondheid te keren en betere voorwaarden te creëren voor een duurzame ontwikkeling van de oceaan. 

Het innovatieve wetenschapsprogramma van de Ocean Race is ontwikkeld in samenwerking met 11th Hour Racing, Premier Partner van de Ocean Race en Founding Partner van het Racing with Purpose duurzaamheidsprogramma.

Het wetenschapsrapport van de Ocean Race Europe is hier te bekijken.