Nieuw contract onderhoud veerhavens Waddenzee

Water/Bodem 14-08-2020
Nieuw contract onderhoud veerhavens Waddenzee

Rijkswaterstaat heeft een nieuw contract opgesteld voor het onderhoud van veerhavens aan de Waddenzee. Dit contract kent meerdere verbeteringen ten opzichte van het vorige.
Nieuw contract onderhoud veerhavens Waddenzee

De aanpassingen moeten zorgen voor meer kwaliteit en efficiëntie binnen de keten van partijen die zich bezighouden met de instandhouding van deze specifieke infrastructuur.
Het contract is toegeschreven aan de werksoorten die specifiek op dit bijzondere areaal van toepassing zijn, zoals het onderhoud aan de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties in de havens. Zo wil Rijkswaterstaat gerichter de expertise van meer gespecialiseerde marktpartijen aanspreken.

Bundeling

In het contract wordt het onderhoud van bijna alle veerhavens aan de Waddenzee gebundeld. Alleen de havens van Den Helder en Texel vallen er niet onder. Met de bundeling wil Rijkswaterstaat een werkpakket bieden met een aantrekkelijke omvang. Uniformering van het werk aan meerdere havens biedt bovendien een belangrijk voordeel voor de instandhouding op langere termijn.
De scope van het contract is het uitvoeren van groot onderhoud aan de veerhavens, waarbij investeringen die op de langere termijn waren gepland, versneld kunnen worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden moet het gebruik van de veerhavens door kunnen gaan. Na afronding van het groot onderhoud zal de opdrachtnemer het areaal blijven onderhouden tot 2029.
Door het (deels vervroegd) uitvoeren van groot onderhoud aan het begin van de contractperiode, kan het meerjarig onderhoud geoptimaliseerd worden. Het contract kent een langere contractduur dan voorheen en geldt voor acht jaar, plus een mogelijkheid tot verlenging van twee jaar.

Marktbenadering

Tijdens de aanbestedingsprocedure wil Rijkswaterstaat intensiever met de markt het project bespreken. Dit doen we door toepassing van de zogeheten concurrentiegerichte dialoog light, een procedure waarbij we in dialoog met een aantal geselecteerde marktpartijen toewerken naar de beste oplossing.

Op weg naar een vitale infra

Dit contract sluit aan bij het transitietraject Op weg naar een vitale infrasector, waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. Vanuit de transitie is er veel aandacht voor het doorvoeren van direct merkbare verbeteringen in projecten en aanbestedingen, zoals dit contract voor het bijzondere areaal.
Rijkswaterstaat en markt trekken hier lering uit voor structurele verbeteringen op de lange termijn. Zo werken partijen samen toe naar een optimale samenwerking in de hele keten van het onderhoud aan (vaar)wegen. Tevens aan een continue verbetering van de kwaliteit en efficiëntie in projecten.

Meer informatie over het contract en aanbesteding is te lezen op TenderNed via het project Renovatie en onderhoud veerhavens Waddenzee 2021-2029.