Nieuw Mangrove Living Lab ontstaan

Algemeen 22-03
Minister Mark Harbers bij het Mangrove Living Lab.
Minister Mark Harbers bij het Mangrove Living Lab.

In Vietnam is het nieuw opgerichte Mangrove Living Lab in gebruik genomen. Hier worden ideeën getest voor herstel van mangrovebossen om de Mekongdelta te beschermen tegen water. Deze week bracht minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat een bezoek aan het lab, dat is ontstaan uit jarenlange samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek tussen TU Delft en Thuy Loi University in Hanoi.

Minister Mark Harbers bij het Mangrove Living Lab.
Minister Mark Harbers bij het Mangrove Living Lab.

Bij zeespiegelstijging, bodemdaling en weersextremen zoals zware stormen spelen mangroves in de Mekongdelta een belangrijke rol. Ze zijn een natuurlijke  kustbeschermer. Door ontbossing, milieuvervuiling en bevolkingsgroei raakten de bossen sterk uitgedund en aangetast. En dat heeft kusterosie tot gevolg. “De Vietnamese overheid steekt veel geld in het aanplanten van nieuw bos, maar een gedegen kennisbasis miste nog,” legt Marjan Kreijns uit, directeur van The Green Village op TU Delft Campus. “Onder welke condities gedijen jonge bomen nu precies? Welke rol speelt sedimenttransport of vervuiling door plastic?”

Nieuw Mangrove Living Lab ontstaan

Mangrove Living Lab voor praktijkgericht onderzoek

In het nieuwe Mangrove Living Lab kunnen Vietnamese academici nu praktijkgericht onderzoek naar natuurlijke oplossingen voor kustbeheer, het functioneren van bestaande betonnen dijken en alternatieve manieren om de gevolgen van klimaatverandering af te zwakken. De onderzoekers vergaren kennis door veldonderzoek, langetermijn-monitoring en onderzoeks-experimenten. Ook moet het Living Lab de verschillende geleerde lessen en potentiële natuurlijke oplossingen voor kustbeheer in Vietnam gaan presenteren.

Nieuw Mangrove Living Lab ontstaan

Een nieuwe generatie Vietnamese ingenieurs

Het Mangrove Living Lab is een voorbeeld van de bloeiende samenwerking tussen de Thuy Loi University en de TU Delft. Zij werken al meer dan dertig jaar samen op het gebied van waterbeheer en kustverdediging. “Een fantastisch succesverhaal,” noemt Marjan Kreijns deze samenwerking. “Wat ooit begon als het delen van Nederlandse kennis op het gebied van deltabeheer, is nu een gelijkwaardige samenwerking. Wij leren van onze Vietnamese partners en zij leren van ons.”

In 2005 raakte Kreijns, gestationeerd in de regio, betrokken bij de samenwerking met Thuy Loi University, en zette deze zes jaar later vanuit Delft voort. Studenten uit Vietnam kwamen dertig jaar geleden naar Delft voor een masteropleiding of promotietraject. En tegenwoordig gaan regelmatig Nederlandse TU-studenten voor stages en onderzoek naar Vietnam. “De faculteit Kustwaterbouwkunde aan de TLU is inmiddels volwassen en heeft mede dankzij de instroom van deels in Delft geschoolde academici internationaal een goede reputatie. Ze dient meer en meer als kennisbasis van Vietnamees water- en kustbeleid,” vertelt Kreijns. “In Nederland hebben we geen mangroves. Het is logisch dat de Vietnamese overheid eigen experts in plaats van westerse adviseurs raadpleegt. Twintig jaar geleden was dat niet mogelijk, nu wel.”

Minister Harbers is ook enthousiast over de samenwerking: “Geweldig om te zien en te horen hoe op deze plek kennis wordt gedeeld. De mangroves zijn een natuurlijke oplossing om het land te beschermen tegen water, net zoals de duinen in Nederland dat zijn. Volgens de data van het onderzoek beschermen deze mangroves zelfs beter dan betonnen dijken. Een mooi voorbeeld van hoe nieuwe kennis kan zorgen voor een veiliger en schoner gebied.”

The Green Village als inspiratie

Het idee voor het Mangrove Living Lab in Vietnam ontstond tijdens een bezoek aan The Green Village op de campus van TU Delft, vertelt assistent-professor Waterbouw Le Hai Trung. Op The Green Village worden allerlei toepassingen getest om de stedelijke leefomgeving leefbaar te houden in extremere weersomstandigheden, als gevolg van klimaatverandering. Dat er nu een soortgelijk Living Lab komt in Vietnam, maakt Trung trots. “Toen ik voor het eerst The Green Village zag in Delft, raakte ik zó geïnspireerd. Ik wist meteen dat we zoiets ook in Vietnam moesten hebben.”