On-demand 3D-print put wint RIONEDinnovatieprijs 2024

Actueel 02-02
Marieke Moorman (voorzitter Stichting RIONED), Chris Aerts (Neolithics) met de oorkonde van de RIONEDinnovatieprijs 2024 voor On-demand 3D-print putten, en Hilde Niezen (directeur Stichting RIONED). (Foto: Michelle Muus/Stichting RIONED)
Marieke Moorman (voorzitter Stichting RIONED), Chris Aerts (Neolithics) met de oorkonde van de RIONEDinnovatieprijs 2024 voor On-demand 3D-print putten, en Hilde Niezen (directeur Stichting RIONED). (Foto: Michelle Muus/Stichting RIONED)

De on-demand 3D-print putten, ingediend door Dura Vermeer en Neolithic, zijn door de deelnemers aan de RIONEDdag op 1 februari 2024 uitgeroepen tot innovatie van 2024 op het gebied van riolering en stedelijk waterbeheer. Traditioneel kost het een metselaar een volledige dag om een walmuurput op te metselen. Met opkomst van 3D-beton en verregaand digitaliseren kan deze klus nu volledig op maat en binnen een kort tijdsbestek worden voltooid. In Amsterdam werden de 3D geprinte walmuurputten geïntroduceerd. Door de technologische aanpak werd een versnelde levering en installatie binnen een week mogelijk. De Neolithic's 3D-printtechnologie verandert het traditionele metselproces van walmuurputten en biedt een efficiënte en precieze oplossing voor on-demand putten.

Marieke Moorman (voorzitter Stichting RIONED), Chris Aerts (Neolithics) met de oorkonde van de RIONEDinnovatieprijs 2024 voor On-demand 3D-print putten, en Hilde Niezen (directeur Stichting RIONED). (Foto: Michelle Muus/Stichting RIONED)
Marieke Moorman (voorzitter Stichting RIONED), Chris Aerts (Neolithics) met de oorkonde van de RIONEDinnovatieprijs 2024 voor On-demand 3D-print putten, en Hilde Niezen (directeur Stichting RIONED). (Foto: Michelle Muus/Stichting RIONED)

Marieke Moorman (voorzitter raad van toezicht Stichting RIONED): “Neolithic laat zien hoe belangrijk het is om nieuwe toepassingen te bedenken voor bestaande situaties. Als je naar de inzendingen van de RIONEDinnovatieprijs kijkt dan zie je innovaties die de volle breedte van het werkveld bestrijken. Het laat zien dat stedelijk water volop in beweging is.”

Winnaar Neolithic on-demand 3D-print putten

De RIONEDdag is het jaarlijkse congres van de professionals op het gebied van stedelijk waterbeheer bij gemeenten, waterschappen en bedrijven. Dit jaar waren er meer dan 650 geregistreerde deelnemers. De drie genomineerden voor de RIONEDinnovatieprijs presenteerden hun innovatie en beantwoordden vragen. De deelnemers aan de RIONEDdag van 1 februari stemden daarna voor de winnaar van de RIONEDinnovatieprijs 2024: Neolithic on-demand 3D-print putten ingediend door Dura Vermeer en Neolithic.

De twee andere nominaties waren:

  • Rioolvervangingsplanning en slappe bodem door Rolsch: Een tool die gemeenten in zettingsgevoelig gebied inzicht biedt wanneer zij delen van hun stelsel moeten vervangen.

  • Inzicht in riolering = RIANT! door Royal HaskoningDHV en het Hoogheemraadschap van Rijnland: een gratis tool die online en up to date inzicht geeft in het functioneren van de afvalwaterketen, incl. gemeentelijke gemalen.