Onderhoud Sluis Linne klaar

Waterbouw 11-01-2023
Onderhoud Sluis Linne klaar

De werkzaamheden aan Sluis Linne zijn klaar. De Combinatie Mourik-SWARCO (CMD) startte in mei 2022 aan het onderhoud.
Onderhoud Sluis Linne klaar

Mourik Infra en SWARCO Mobility vernieuwden de nivelleersystemen. Daarvoor hebben ze de schuiven uit de putten gehesen en een werkplaats onder handen genomen. Op hetzelfde moment hebben ze de putten gecontroleerd en kettingen vervangen, waarmee de schuiven op en neer bewegen. Daarnaast heeft CMD de rioolschuifaandrijvingen vervangen.
Tijdens de onderhoudsperiode waren er korte belemmeringen voor waterverkeer, om de put droog te zetten. In deze put staan de schuiven, die onderdeel zijn van het nivelleersysteem. Deze belemmeringen hebben niet tot grote overlast geleid.

Rijkswaterstaat werkt constant aan toegankelijke vaarwegen, waterkwaliteit, veiligheid en ecologische waarden rond het water. Daarvoor zorgen ze samen met anderen voor beheer en onderhoud van de vaarwegen in Zuid-Nederland en voor aanleg, onderhoud en inrichting van waterwerken, oevers en uiterwaarden.
Daarbij zoekt Rijkswaterstaat steeds naar de gezamenlijke overeenkomst in een veelheid aan eisen, wensen en belangen. Desondanks zijn hinder en storingen niet altijd te vermijden. Vanzelfsprekend beperken ze die hinder zoveel als mogelijk en communiceren ze er op tijd over.