Ontwerpwedstrijd derde brug Rotterdam

Bruggen & viaducten 03-01
Ontwerpwedstrijd derde brug Rotterdam

De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met de bouw van een derde brug over de Maas. De nieuwe oeververbinding moet de wijken Kralingen en De Esch aan de oostflank en IJsselmonde/Feijenoord en de rest van de zuidkant met elkaar verbinden. Besloten is een ontwerpwedstrijd voor architecten uit te schrijven.

Ontwerpwedstrijd derde brug Rotterdam

Eigenlijk wilde iedereen een tunnel in plaats van een brug, maar die zou ongeveer drie miljard euro kosten. De brug komt op de helft van dat bedrag.

Ontwerpwedstrijd

De gemeenteraad heeft een aantal moties aangenomen over de nieuwe stadsbrug en de andere plannen voor de nieuwe wijk Oostflank met 30.000 woningen. Zo komt er een ontwerpwedstrijd voor de brug voor architecten en ontwerpers, inclusief een publiek debat over het ontwerp. Voor de wijk De Esch, waar de nieuwe brug aanlandt, moet een leefbaarheidsprogramma komen: het moet er ook na de komst van de brug prettig wonen en leven zijn. En bij het realiseren van nieuwe woningen en voorzieningen op Zuid moeten de behoeften van de bewoners op Zuid centraal staan.

Verder vraagt de raad om te onderzoeken of de nieuwe brug ‘natuurinclusief’ kan zijn, dat wil zeggen dat er in het ontwerp veel aandacht moet zijn voor de leefomgeving van planten en dieren en dat de brug zo ‘groen’ mogelijk moet worden. De gemeenteraad heeft de aanleg van de nieuwe stadsbrug aangeduid als ‘risicovol project’, dat wil zeggen dat de raad voortdurend op de hoogte gehouden wil worden van de voortgang en kosten van de aanleg.

Sneller naar de overkant

De website van gemeente Rotterdam meldt: “De nieuwe brug over de Maas en een nieuwe ov-lijn geven Rotterdammers meer bewegingsvrijheid. Wie nu vanuit Zuid naar de Erasmus Universiteit reist, doet daar minstens 40 minuten over. Dankzij het snelle openbaar vervoer over de nieuwe stadsbrug kost dit straks hooguit een kwartier. Die kortere reistijd betekent meer kansen voor Rotterdammers. Straks zijn er meer banen, opleidingen en voorzieningen binnen handbereik. De brug is niet alleen een investering in ijzer en beton, maar vooral een investering in mensen.”