Ontwikkeling norm voor het meten van blauwalg van start

Water/Bodem 09-02-2022
Ontwikkeling norm voor het meten van blauwalg van start

In aanvulling op het Blauwalgenprotocol 2020 start NEN in 2022 met de ontwikkeling van een nieuwe norm voor het meten van blauwalg in oppervlaktewater met de fluorescentiemethode.
Ontwikkeling norm voor het meten van blauwalg van start

Cyanobacteriën, meestal blauwalgen genoemd, kunnen problemen veroorzaken in zwemwateren, omdat ze soms giftig zijn. Wanneer er veel blauwalgen in water zitten, kunnen ze voor overlast en gezondheidsrisico’s voor zwemmers zorgen. De waterkwaliteit van officiële zwemlocaties moet daarom voldoen aan Europese eisen. Om de gezondheid van zwemmers op deze zwemlocaties te beschermen, gebruiken waterbeheerders in Nederland het Blauwalgenprotocol. Hierin staat hoe ze zwemlocaties moeten controleren op blauwalgen en welke maatregelen ze moeten nemen.

Start projectgroep voor blauwalg

Het monitoren van de risico’s van giftige blauwalgen is tijdsintensief. In het Blauwalgenprotocol wordt de fluorescentiemethode als nieuwe methode voor het meten van blauwalgen geïntroduceerd. Vanuit verschillende partijen is vraag naar een nationale norm voor deze kwalitatieve methode. Daarom begint de projectgroep ‘Blauwalg’ in 2022 met het ontwikkelen van een nieuwe nationale norm. Zowel ecologen als chemici nemen deel aan de projectgroep.

Meer informatie over dit onderwerp of als belanghebbende partij deelnemen aan de projectgroep ‘Blauwalg’? Neem dan contact op met Fleur van Langen, consultant Milieukwaliteit via 015 – 269 03 03 of [email protected].