Operatie Sterk Water, 'menselijk kapitaal is cruciaal'

Water/Bodem 09-02
Operatie Sterk Water, 'menselijk kapitaal is cruciaal'

Stichting RIONED, Wateropleidingen en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) pakken de personele uitdagingen in de sector aan. Op de RIONEDdag 1 februari ondertekenden zij samen het initiatief voor de arbeidsmarktagenda. Onder de vlag van Operatie Sterk Water bundelen zij hun krachten samen met de sector.

Operatie Sterk Water, 'menselijk kapitaal is cruciaal'

Werken aan een goede leefomgeving rondom en met water is het beroep voor de toekomst. Leren, werken en innoveren – met hoofd, hart en handen – in het (stedelijk) water is cruciaal voor de toekomst van Nederland. Het verdient daarom toename aan aandacht en status.

Werken aan (stedelijk) water

Het werk van de (stedelijk) waterbeheerder in steeds drukkere groeiende wijken vereist een integrale aanpak, met onder andere groen, verkeer en bewonersparticipatie. Hevigere regenval, droogte, de energietransitie samen met de wens tot circulair handelen geven een extra dimensie aan het vakgebied. Tegelijkertijd ziet de sector een uitstroom van ervaren personeel en onvoldoende aanwas van jonge collega’s.

Doel Operatie Sterk Water

Het doel van de Operatie Sterk Water is het werk voor water in de schijnwerpers zetten, nieuwe collega’s voor de sector winnen en het delen van vakkennis en ervaring bevorderen. De eerste stap dit jaar is het ontrafelen van het personeelsvraagstuk en het definiëren van concrete acties.

Samen kennis ontwikkelen

Stichting RIONED, Wateropleidingen en het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) zijn kennisorganisaties die elkaar uitstekend aanvullen om dit doel te bereiken.

Hilde Niezen, directeur van Stichting RIONED, vertelt: “We krijgen regelmatig signalen dat de waterbeheerders het verschrikkelijk druk hebben met hun brede taken en dat ze keuzes moeten maken. Dit jaar inventariseren we de omvang van het probleem via de landelijke monitor. Ook actualiseren we de Branchestandaard gemeentelijke watertaken, een methodiek die de kennis en kunde van stedelijk waterbeheerders inzichtelijk maakt. De verandering van het werk van de stedelijk waterbeheerder vraagt om meer en andere vaardigheden.”

Monique Bekkenutte, directeur van KNW, geeft aan: “KNW organiseert veel bijeenkomsten en zorgt voor een watergeluid in bijeenkomsten van anderen. Het is belangrijk collega’s met veel kennis en ervaring en jonge collega’s met hun eigen vaardigheden samen te laten komen, dat stimuleert leren voor en door elkaar. Jong KNW trekt steeds meer aandacht en bijvoorbeeld een jaarlijkse prijsuitreiking voor een buitengewone bachelor- of masterscriptie stimuleert dit. KNW heeft ook een vacaturebank om de watervacatures onder de aandacht te brengen.”

Gabriëlle Knufman, directeur van Wateropleidingen, zegt over de samenwerking: “Goed opgeleide professionals maken het verschil in de watersector en vormen daardoor het ‘Human Capital' voor Nederland als waterland. Wateropleidingen brengt als dé onafhankelijke vakopleider voor de watersector praktijkgerichte en actuele waterkennis op een hoger peil. Voor bestaande medewerkers, én ook voor zij-instromers. Wij werken nauw samen met alle stakeholders uit de watersector, zoals Stichting RIONED en KNW. Naast het stimuleren van de instroom van jongeren door bijvoorbeeld het Nationaal Watertraineeship blijkt ook het boeien en binden van deze jongeren belangrijk. Wateropleidingen besteedt hier aandacht aan met de cursus het “Ecosysteem van de Werkvloer”.”

Onder de vlag van Operatie Sterk Water samen met de sector aan de slag gaan met de personele uitdagingen. Werken in het stedelijk water is hét beroep voor de toekomst van Nederland. Daar kunnen we samen trots op zijn. Menselijk kapitaal is cruciaal!