Overnachtingshaven Spijk begint vorm te krijgen

Waterbouw 11-05
Werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk.
Werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk.

De hoogwaterperiode, waarin van het waterschap geen werkzaamheden rondom de dijk mogen plaatsvinden, is afgelopen. Daarom gaat de aanleg van de overnachtingshaven Spijk weer starten. Hierdoor krijgt de haven langzaam zijn inrichting.

Werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk.
Werkzaamheden aan de overnachtingshaven Spijk.

Een goed moment om samen met Abe Schuring, omgevingsmanager van aannemer Boskalis, terug te kijken en vooral vooruit te blikken.
Nu de hoogwaterperiode om is, begint de inrichting van de haven en alle infrastructuur die hiervoor nodig is. “Eind maart 2023 is het eerste stukje damwand voor steiger 5 aangebracht. Inmiddels is ook de onbemande radarpost gemaakt”, vertelt Abe.

“Vanaf week 19 starten we met het installeren van de laatste palen van de haveninvaart. Daarna volgt de installatie van de buispalen voor de steigers en dobbers, en varen we de steigers in. Deze werkzaamheden duren van week 19 - de week van 8 mei 2023 - tot op z'n laatst week 28 – 16 juli.”

Grondverzet overnachtingshaven Spijk

Er ging al veel vooraf aan de inrichting van de haven. “2022 stond vooral in het teken van het grondverzet”, vertelt Abe. “We hebben materiaal dat niet herbruikbaar was, zoals overtollige grond en zand afgevoerd.”
“Daarnaast is De Spijksedijk vanaf de kant van Tolkamer (de westzijde) tot aan de aansluiting met Spijk verbreed. En we hebben het overgrote deel van de steenbekleding rondom de haven aangebracht.”
“Die zandafvoer liep tijdens de hoogwaterperiode gewoon door. We hebben nog tot augustus 2023 nodig voor zandafvoer en voor het afwerken van de resterende steenbekleding.”
“Ook moeten we nog een laatste stukje dijktalud verbreden om ruimte te maken voor een toekomstig fietspad. Die verbreding vindt in de komende weken plaats. Daarna is het grootste deel van het grondwerk afgerond.”

Cruciale week voor werkzaamheden

Week 28 is een cruciale week voor de werkzaamheden aan de haven. “Vanaf week 28 moet je een zo goed als compleet ingerichte haven kunnen zien. Daarna is het tijd voor de afwerking.”
“Daarbij moet je denken aan het plaatsen van vuilnisbakken, (picknick)banken, verkeersborden, lichtmasten en de aansluiting van de stroomvoorziening. Die zorgt dat schepen in de haven op walstroom worden aangesloten.”
Langzaam maar zeker komt daarmee het einde van de werkzaamheden in zicht. “Vanaf juli 2023 gaan we alles uitgebreid testen. Naar verwachting kan de overnachtingshaven eind 2023 in gebruik genomen worden.”