Provincie blijft investeren in toekomstbestendige Hollandse Waterlinies

Actueel 20-10-2022
Provincie blijft investeren in toekomstbestendige Hollandse Waterlinies

De provincie Noord-Holland blijft de komende jaren investeren in het behoud en beleefbaar maken van de Hollandse Waterlinies. Hiervoor is ruim 9 miljoen euro beschikbaar. Dat geld wordt onder andere besteed aan herstel en versterking van de liniedijken, het optimaliseren van toeristisch recreatieve routes en het ondersteunen van herbestemming en restauratie van forten.
Provincie blijft investeren in toekomstbestendige Hollandse Waterlinies

De provincie heeft de afgelopen twintig jaar ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in het Noord-Hollandse deel van de Hollandse Waterlinies: de Stelling van Amsterdam. Veel militaire werken zijn hierdoor in samenwerking met partners gerestaureerd en herbestemd. Het verhaal van het werelderfgoed is op de kaart gezet en de ruimtelijke bescherming van de werelderfgoedsite is vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. Gedeputeerde Staten hebben een nieuw uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin behoud en herbestemming ook weer belangrijke thema’s zijn. Ook is er aandacht voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid.

Uitvoeringsprogramma Hollandse waterlinies 2022-2025

De komende jaren blijft de provincie herbestemming en restauratie van forten ondersteunen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkeling van Fort bij Edam en Fort aan de Middenweg. Ook blijft de provincie betrokken bij de zoektocht naar een passende bestemming voor de loods op het terrein van Fort bij Velsen en Fort benoorden Spaarndam. Het herstel en versterking van de liniedijken is al gestart en blijft een belangrijke opgave.

Ook het versterken van de kernkwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen heeft een belangrijke plaats in het uitvoeringsprogramma. Zo komt er een wegwijzer voor gemeenten met daarin een aanpak voor het ruimtelijke ordeningsbeleid voor de waterlinies. Daarnaast is het verhaal van het werelderfgoed is nog niet bij iedereen bekend. Daarom blijft de provincie investeren in communicatie richting bewoners en bezoekers. Er wordt onderzoek gedaan naar de uitbreiding van de informatiepunten voor de Hollandse waterlinies en begin 2023 is er een nieuwe website waarop alle informatie over de geschiedenis en activiteiten te vinden is. Lees meer over activiteiten van de provincie in het Uitvoeringsprogramma Hollandse waterlinies 2022-2025.