Rijkswaterstaat en partners tekenen contracten uiterwaarden

Rijkswaterstaat heeft aan drie opdrachtpartners – combinaties met een diversiteit aan bedrijven – het meerjarig onderhoud van de uiterwaarden langs de Rijn en de Maas gegund. In de nieuwe contracten, met een looptijd van maximaal tien jaar, is een aantal verbeteringen doorgevoerd. Deze zijn in lijn met de transitie-aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Op 7 juni 2022 zijn de overeenkomsten getekend.
Rijkswaterstaat en partners tekenen contracten uiterwaarden| Land Water
Rijkswaterstaat en partners tekenen contracten uiterwaarden| Land Water
Op de foto v.l.n.r.: Remco Jacobs (Tenders & Projects) en Bart van Wijlen (Aannemersbedrijf Van Wijlen); Ronald Schinagl (van Oord Nederland) en Eric Stoelinga (Rebel Group); Michèle Blom (Rijkswaterstaat); Adriaan de Jong (Dura Vermeer) en Niels van Rhenen (Brunel). Foto: Patricia Rehe.

De afgelopen jaren zijn rivieren in Nederland op veel plaatsen verruimd en zijn de uiterwaarden vergroot, om zo meer water af te kunnen voeren. Hierbij is ook nieuwe natuur gecreëerd. De uiterwaarden zijn onmisbaar voor de bescherming tegen hoogwater van 4 miljoen mensen en voor ecologisch gezonde rivieren. Zij zijn ook een belangrijk leefgebied voor veel planten en dieren en kennen een grote biodiversiteit. Samen met de geselecteerde opdrachtpartners gaat Rijkswaterstaat het beheer en onderhoud de komende vier jaar uitvoeren. Als beide partijen tevreden zijn, wordt dit verlengd tot maximaal tien jaar.

Doorontwikkeling onderhoudscontracten

Rijkswaterstaat werkt aan het structureel verbeteren van het asset management. In samenhang daarmee werken ze aan de doorontwikkeling van de huidige beheers- en onderhoudscontracten. Op die manier versterken ze de kwaliteit van onderhoud en areaal, het productievermogen en het rendement voor de markt. Dat sluit aan bij het plan van aanpak om te komen tot een vitale infrasector. Hierbij is het principe van een tweefasen proces toegepast op een doorlopend onderhoudscontract, waarbij een samengevoegd projectteam van Opdrachtgever en Opdrachtpartner werkt aan maximale klantwaarde. Dit kwam ook tot uiting in de aanbestedingsprocedure, waarin de aanbesteder en gegadigden meer als partners optraden.

Projectopstartfase uiterwaarden

Op 14 maart zijn de voorovereenkomsten getekend met de drie opdrachtpartners. Zij gaan het langdurig onderhoud van de uiterwaarden verdeeld in drie percelen, genaamd Maas, Rijntakken en IJssel, uitvoeren. De partners zijn combinaties van bedrijven die samen mede invulling geven aan waterveiligheid en natuurbeheer in de uiterwaarden.In de weken daarna, de projectopstartfase, hebben Rijkswaterstaat en de drie opdrachtpartners de tijd benut om afspraken te maken over de belangrijke ambities en uitgangspunten, de samenwerking, hoe er gewerkt gaat worden en is er begonnen met de voorbereiding van werkzaamheden voor dit jaar.

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, was aanwezig bij de officiële ondertekening van de contracten: “Ik ben trots te zien hoe Rijkswaterstaat en de marktpartijen de krachten bundelen, om zo een goed resultaat voor de maatschappij neer te zetten en te werken aan een vitale infrasector.”

Definitieve opdrachtverlening

Op 7 juni vond de definitieve opdrachtverlening plaats voor de verschillende percelen, met een grote diversiteit aan deelnemende bedrijven:

Perceel Maas: Maaskracht, een combinatie van middelgrote familiebedrijven: Van de Wetering Cultuurtechniek; aannemersbedrijf Van Wijlen; aannemersbedrijf M.J. Smits, aangevuld met Tenders & Projects.

Perceel Rijntakken: een consortium, bestaande uit Van Oord; Rebel; Witteveen + Bos; Prop Beplantingswerken, met digitale partners: HAL24K Infra; Google Cloud Solutions; Ciphix;

Perceel IJssel: Een combinatie bestaande uit Dura Vermeer en Brunel.

Bij de ondertekening vertelt Remco Jacobs: “We zijn trots op wat we op het gebied van samenwerking in korte tijd hebben bereikt en staan te popelen om aan de slag te gaan!”

Ronald Schinagl van Rijntakken zegt: “We hebben het volste vertrouwen dat we met het integrale team van Opdrachtgever en Opdrachtpartner onze gezamenlijke ambities waar kunnen gaan maken en daarmee maximale klantwaarde kunnen bieden.”

Niels van Rhenen vult aan: “We zijn vereerd dat we samen met Rijkswaterstaat de nieuwe weg in slaan en het verschil gaan maken in de doorontwikkeling van de onderhoudscontracten en de integrale samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de Markt. We gaan een mooi avontuur met elkaar aan.”

Erin Hoogenboom, Programmamanager van Rijkswaterstaat sluit af: “Deze ‘wittebroodsweken’ waren intensief, maar vooral ook nuttig. Bij een goede uitvoering hoort immers ook een zorgvuldige voorbereiding.”