Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden aan Boskalis

Water/Bodem 05-02-2021
Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden aan Boskalis

Boskalis Nederland gaat baggerwerkzaamheden uitvoeren op diverse locaties op de Maas in Brabant en Gelderland. Rijkswaterstaat gunde deze week de opdracht voor deze werkzaamheden.
Rijkswaterstaat gunt baggerwerkzaamheden aan Boskalis

Boskalis Nederland zal vanaf de komende zomer gaan starten met de werkzaamheden. Dit betekent dat het bedrijf ruim 863.000 m3 aan slib zal baggeren.

Werkzaamheden Boskalis
Het baggeren is nodig omdat de Maas als hoofdvaarweg op plaatsen te ondiep dreigt te worden. Natuurlijke sedimentatie van zand en slib maken het onderhoudswerk noodzakelijk. De te baggeren locaties liggen tussen Hedel (Noord-Brabant) en Heumen (Gelderland).

In totaal zijn op ongeveer 120 locaties baggerwerkzaamheden nodig. Vanwege de grote omvang is het werk verdeeld over drie contracten met verschillende aannemers. De eerste 2 contracten zijn nu gegund. Voor het derde contract moet nog de precieze omvang bepaald worden. Daarna zal het derde contract voor baggerwerkzaamheden worden aanbesteed.

Aanbesteding op basis van EMVI
Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding met voorselectie op een basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de marktpartijen uitgenodigd om te laten zien hoe ze een duurzaam uitvoeringsproces bereiken: hoe kan het gebaggerde materiaal zo hoogwaardig mogelijk toegepast worden. Het contract heeft een looptijd van circa 1,5 jaar.

Onderhoud nodig
Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. Ook in Noord-Brabant en Limburg. We zijn het hele jaar door bezig met aanleg en vooral beheer en onderhoud van de Maas en de Brabantse en Limburgse kanalen. Dat is nodig voor een vlotte en veilige doorstroming.