Rijkswaterstaat start met reparatie Haringvlietbrug

Wegen 19-09-2022
Rijkswaterstaat start met reparatie Haringvlietbrug

Rijkswaterstaat is van start gegaan met het herstellen van de schade die tijdens een inspectie is geconstateerd aan de onderkant van de Haringvlietbrug. Het gaat om afgebroken bouten in schoorverbindingen van de vaste brug. Een schoor is een schuine steunbalk, die het overhangende gedeelte van de brug ondersteunt. Inmiddels zijn alle 250 schuine steunbalken onder de brug nagelopen en zijn alle bouten geïnspecteerd.
Rijkswaterstaat start met reparatie Haringvlietbrug

Aan de oostzijde (parallelbaan) zijn zes gebroken bouten geconstateerd. Aan de westzijde van de brug (richting Antwerpen) zijn twee bouten afgebroken. De overige bouten waarmee de steunbalken bevestigd zijn aan de brug, vertonen vermoeiingsverschijnselen. Om de brug veilig te kunnen blijven gebruiken, vervangt Rijkswaterstaat bij elke schoorverbinding onder de brug (beide zijden) tien bouten. In totaal komt dit neer op het vervangen van 2500 bouten.
De parallelbaan van de Haringvlietbrug is tijdelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting is nodig omdat er schade is aan de bouten waarmee de schuine steunbalk aan de zijkant van de vaste brug vast zit. Deze bouten worden vervangen. De parellelbaan blijft wel toegankelijk voor (brom)fietsers, brommobielen en voetgangers. Sinds 2021 geldt een snelheidsbeperking van 50 km per uur en zijn in beide richtingen de rijstroken versmald.

Gevolgen weg- en scheepvaartverkeer Haringvlietburg

De situatie onder de parallelbaan is aanleiding geweest om deze vanaf 2 september 2022 af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt geen hinder voor het wegverkeer op de hoofdrijbanen verwacht. Mogelijk is er wel sprake van hinder voor scheepvaart onder het vaste deel van de brug. De scheepvaart wordt hier via de gebruikelijke kanalen over geïnformeerd.
De parallelbaan blijft als gevolg van de reparatiewerkzaamheden voorlopig nog gesloten. Voetgangers en (brom)fietsers en brommobielen kunnen wel over de parallelbaan. Landbouwverkeer kan op gezette tijden bij uitzondering via de hoofdrijbaan over de brug te rijden onder begeleiding van weginspecteurs. Normaal gesproken is langzaam verkeer verboden op de snelweg.

Planning en uitvoering werkzaamheden

Rijkswaterstaat vervangt de bouten zo snel als mogelijk. Om meer schade aan de brug te voorkomen moet dit op korte termijn worden uitgevoerd. Naar verwachting zijn de bouten van alle steunbalken onder de hoofdrijbaan richting Antwerpen en de zes afgebroken bouten onder de parallelbaan uiterlijk 23 september 2022 vervangen.
Mocht dit uitlopen, dan kan dit aanleiding zijn om toch ook verkeersmaatregelen voor de hoofdrijbaan richting Antwerpen te treffen. Het vervangen van alle andere bouten onder de parallelbaan duurt waarschijnlijk nog iets langer. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verwacht Rijkswaterstaat hier meer inzicht in te krijgen. De reparatie gebeurt met hijskranen vanaf een ponton in het water.

Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug wordt in 2023 gerenoveerd. Het vaste deel van de Haringvlietbrug moet ook worden vernieuwd en staat op de nominatie voor toekomstige renovatie.