Rioolwaterzuivering in Retranchement officieel heropend

Na een renovatie van ruim een jaar is op donderdagmiddag 29 juni de rioolwaterzuivering aan de Wachtsluis in Retranchement officieel heropend door de portefeuillehouder van waterschap Scheldestromen, mevrouw M.J. Poissonnier-Dekker en de burgemeester van Sluis, mevrouw M.M.D. Vermue-Vermue. 

Rioolwaterzuivering in Retranchement officieel heropend| Land Water

De rioolwaterzuivering is grondig gerenoveerd en de afnamecapaciteit van het rioolwater is vergroot van 770 m3 per uur naar 1.000 m3 per uur. Hydraulische aanpassing van het systeem was hiervoor noodzakelijk, onder andere in de vorm van een nieuw ontvangwerk. Dit is het gedeelte waar het afvalwater binnenkomt. Ook het verdeelwerk naar de nabezinktanks is vernieuwd, de laatste stap in het zuiveringsproces. Er is een nieuwe slibbuffer gebouwd waar het ingedikte slib uit het zuiveringsproces wordt opgeslagen. Diverse leidingen op het terrein zijn vergroot en vernieuwd. Ook de aanvoerende persleidingen die het rioolwater uit de kernen Sluis, Retranchement en Cadzand aanvoeren, zijn omgelegd. Hierdoor sluiten de persleidingen beter aan op het nieuwe ontvangwerk. Verder hebben zijn verschillende civiele, werktuigkundige en elektrotechnische onderdelen en het automatiseringsproces vernieuwd. Na deze grondige renovatie kan de zuivering er weer 30 jaar tegen aan.  

Bouwteam rioolwaterzuivering

Het werk was gegund aan de combinatie Van der Straaten/Equans. De elektrotechnische en automatiseringswerkzaamheden zijn uitgevoerd door Hoppenbrouwers en Croonwolter&dros. Bijzonder aan deze renovatie is dat er is samengewerkt met een bouwteam, een samenwerkingsverband tussen aannemers en waterschap Scheldestromen. Eind 2019 is het waterschap al gestart met de voorbereidingen, eerst intern en later is het ontwerp met de aannemers verder uitgewerkt tot een definitief plan.