Saskia Borgers voorgedragen als dijkgraaf Waterschap Limburg

Saskia Borgers voorgedragen als dijkgraaf Waterschap Limburg

Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg draagt mevrouw ing. S.M.M. Borgers voor als nieuwe dijkgraaf. Na een unanieme aanbeveling van de vertrouwenscommissie bevestigde het algemeen bestuur eensgezind de keuze van de vertrouwenscommissie tijdens zijn vergadering van woensdag 29 november 2023.

Saskia Borgers voorgedragen als dijkgraaf Waterschap Limburg

Saskia Borgers is op dit moment organisatie-adviseur bij bureau roel&jasper. Tot voor kort combineerde zij deze functie met die van dagelijks-bestuurslid bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarvoor was zij onder andere werkzaam als gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem, directeur-generaal bij het ministerie van VROM en vervulde zij een aantal interim-functies. Ook is zij toezichthouder bij een aantal publieke organisaties.

Geboren in Geleen

Saskia Borgers is 54 jaar geleden geboren in Geleen en groeide op in Zevenaar. Ze studeerde af als milieusocioloog en genoot de opleiding daarvoor aan de Hogeschool Nieuw Rollecate en universiteit van Wageningen en van Amsterdam (UvA). Zij volgt Lambert Verheijen op, die sinds medio dit jaar waarnemend dijkgraaf is in Limburg.

Unaniem gekozen als dijkgraaf

Voorzitter Nol Beckers van de vertrouwenscommissie: “We hebben gezocht naar een nieuwe dijkgraaf die kennis heeft van de wateropgaven, gevoel heeft voor wat er leeft bij het waterschap en in Limburg. Iemand die weet wat samenwerken en netwerken betekent, die een duidelijk visie heeft en die open en integer is. Unaniem hebben we uit de negentien kandidaten voor Saskia Borgers gekozen en ik heb er alle vertrouwen in dat we de juiste keuze gemaakt hebben.”

Enthousiast samenwerken

Saskia Borgers is enthousiast over haar voordracht als dijkgraaf bij Waterschap Limburg: ,,De kracht van het water is dat het alles en iedereen bij elkaar brengt. Het werk van het waterschap doet er toe. Het raakt iedere Limburger, iedere dag en heeft een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Samen met het algemeen- en dagelijks bestuur kijk ik er naar uit om te werken aan de wateropgaven van vandaag en morgen,” zegt ze in een eerste reactie. ,,Dijkgraaf worden bij het Waterschap Limburg voelt als thuiskomen. Hier in Limburg liggen mijn roots en ik vind het belangrijk om de inwoners bij besluitvorming en werkzaamheden van het waterschap te betrekken. Dat Limburg gezien zijn euregionale ligging moet samenwerken met Belgische en Duitse instanties, is een mooie uitdaging en een extra stimulans voor mij.”

De dijkgraaf is voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en verantwoordelijk voor de bestuurlijke aansturing van het waterschap. Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland. Sinds 2017 omvat het werkgebied van het waterschap de hele provincie Limburg. In totaal 31 gemeenten met een totaaloppervlakte van 2200 vierkante kilometer.

Benoeming in 2024

Een dijkgraaf wordt bij Koninklijk besluit benoemd. Naar verwachting gebeurt dat in het eerste kwartaal van 2024, nadat de voordracht van het algemeen bestuur via Gedeputeerde Staten van Limburg aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat is overgebracht. De benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar.