SNB en SusPhos gaan samen circulair fosfaat terugwinnen

Water/Bodem 27-02
Van links naar rechts: Ernst Vasbinder - CFO SusPhos, Luc Sijstermans – Proces en Milieu engineer SNB, Silvester Bombeeck – Algemeen directeur SNB, Marissa de Boer – CEO SusPhos, Wiebe Abma – CTO SusPhos, Ben de Vos – Manager Finance & Control S
Van links naar rechts: Ernst Vasbinder - CFO SusPhos, Luc Sijstermans – Proces en Milieu engineer SNB, Silvester Bombeeck – Algemeen directeur SNB, Marissa de Boer – CEO SusPhos, Wiebe Abma – CTO SusPhos, Ben de Vos – Manager Finance & Control S

Zuiveringsslibverwerker SNB en de Nederlandse fosfaatrecycler SusPhos gaan samenwerken om binnen enkele jaren een fosfaatrecyclingfabriek te realiseren naast de reeds bestaande slibverwerkingsinstallatie van SNB in Moerdijk.

Van links naar rechts: Ernst Vasbinder - CFO SusPhos, Luc Sijstermans – Proces en Milieu engineer SNB, Silvester Bombeeck – Algemeen directeur SNB, Marissa de Boer – CEO SusPhos, Wiebe Abma – CTO SusPhos, Ben de Vos – Manager Finance & Control S
Van links naar rechts: Ernst Vasbinder - CFO SusPhos, Luc Sijstermans – Proces en Milieu engineer SNB, Silvester Bombeeck – Algemeen directeur SNB, Marissa de Boer – CEO SusPhos, Wiebe Abma – CTO SusPhos, Ben de Vos – Manager Finance & Control S

Rioolwater zit boordevol fosfaat. Deze waardevolle grondstof, onder andere voor de voedselproductie, wordt nu gemijnd. Waterschappen verwijderen het fosfaat via hun rioolwaterzuiveringsinstallatie uit afvalwater, waarna het in het zuiveringsslib terecht komt. Vervolgens wordt bij SNB dit zuiveringsslib verbrand, waarbij vliegas overblijft waarin het kostbare fosfaat zich bevindt. Daarmee is vliegas een belangrijke secundaire bron voor fosfaat. SNB en SusPhos willen samen het fosfaat uit de vliegas van SNB terugwinnen, hetgeen verschillende voordelen heeft. Zo wordt uitputting van natuurlijke fosfaatmijnen voorkomen. Daarnaast is vliegas een schonere fosfaatbron dan fosfaaterts. Bovendien wordt de milieu-impact van de fosfaatproductie verlaagd. Met de realisatie van de fosfaatrecyclingfabriek wordt dan ook een belangrijke stap gezet in het realiseren van een circulaire afvalwater- en slibketen.

Strategische samenwerking SNB

De strategische samenwerking met SusPhos biedt grote kansen, aldus Silvester Bombeeck, algemeen directeur van SNB. “We zijn de grootste producent van vliegas uit zuiveringsslib in Europa. Als we al het fosfaat uit onze vliegas terugwinnen kunnen we in de fosfaatbehoefte voorzien die vergelijkbaar is met de behoefte van circa zestig procent van de Nederlandse bevolking. In SusPhos hebben we een zeer innovatieve partner van eigen bodem gevonden om dit mogelijk te gaan maken.” Voor SusPhos is de samenwerking met SNB enorm belangrijk, vult Marissa de Boer, CEO van SusPhos aan. “Om een duurzame verandering te realiseren heb je de hele keten nodig. SNB en de aandeelhoudende waterschappen fungeren echt als een aanjager om fosfaatrecycling te realiseren. Ze denken met ons mee en dat is nodig want dit is een uniek en innovatief project. Deze technologie is nog nergens in de wereld op grote schaal toegepast.”

Voorbereidingsfase van een jaar

Daar zit volgens Bombeeck de grootste uitdaging. “We gaan een innovatieve techniek voor het eerst op grote schaal toepassen. Het voorwerk, de technologieontwikkeling, is gedaan. Nu moet deze technologie gaan werken in een first-of-a-kind installatie.” De Boer: “We willen binnen nu en een jaar het ontwerp van de fabriek, de business case en de wijze van samenwerking tussen beide bedrijven helemaal uitgewerkt hebben. Ook willen we de aanvraag voor de vergunning gedaan hebben. Vervolgens is het aan de aandeelhouders van SNB en SusPhos om een definitief investeringsbesluit te nemen. Als dat besluit positief is en de vergunning binnen is, kan met de bouw worden gestart.”

Unieke kenmerken

De fosfaatterugwintechnologie van SusPhos heeft een aantal unieke kenmerken. Het is een relatief simpel en daardoor robuust proces, er is maar een beperkte hoeveelheid chemicaliën nodig, de benodigde energie is beperkt en er ontstaat geen zoute afvalwaterstroom. De recyclingfabriek gaat fosforzuur produceren. Daarnaast wordt er een tweede product geproduceerd dat inzetbaar is in de constructie-industrie. In een later stadium wordt ook gekeken naar het terugwinnen van diverse metalen. Bombeeck: “Dit alles past bij onze circulaire visie en missie om uit zuiveringsslib grondstoffen terug te winnen. Daarom hebben wij SusPhos via een Europees aanbestedingstraject geselecteerd als onze partner.” De Boer: “Dat SNB ons als samenwerkingspartner heeft uitgekozen bevestigt dat wij als startup het juiste technologiepad gekozen hebben. De fosfaatrecyclingfabriek in Moerdijk gaat aantonen dat met onze technologie een gezonde business case te maken is van grootschalige fosfaatrecycling uit afvalwater.”