Spie renoveert vijf stuwen Waterschap Vallei en Veluwe

Waterbouw 20-02-2020
Spie renoveert vijf stuwen Waterschap Vallei en Veluwe

Spie renoveert vijf stuwen van Waterschap Vallei en Veluwe. Tijdens een onderwaterinspectie bij verschillende stuwen in het Valleikanaal werd ontdekt dat een aantal stuwkleppen en draaipunten toe is aan renovatie en vervanging.
Spie renoveert vijf stuwen Waterschap Vallei en Veluwe

De technisch dienstverlener ziet dit als een uitdagende klus, want de uitvoerende partij dient exact binnen de kaders en eisen te blijven van onder andere milieu en economische voordeligheid. De businessunit Bruggen, Sluizen en Gemalen van Spie greep deze kans dan ook met beide handen aan.

Spie renoveert vijf stuwen Waterschap Vallei en Veluwe

Spie ‘logische inschrijver’

Het beheer van watersystemen en het bewaken van de veiligheid van de inwoners tegen overstromingen is in Nederland grotendeels toebedeeld aan waterschappen. Waterschappen zorgen voor veilige dijken en voldoende schoon water. Spie was volgens het bedrijf zelf met zijn expertise en jarenlange ervaring met stuwen een logische inschrijver voor dit soort aanbestedingen. Het plan voor omgevingsmanagement en de inzet van een tijdelijke waterkering gaven de doorslag voor de gunning van deze renovatieopdracht.

Stuwen vragen nodige aandacht

Vijf verschillende stuwen zorgen voor ieder zijn eigen uitdaging. “Voordat ik een project start, ga ik altijd op locatie kijken”, vertelt Spie-accountmanager Frank Keetels. “Ik bekijk de omgeving en houd rekening met zoveel mogelijk parameters. Dit alles neem ik mee in de planning en ga in gesprek met omwonenden om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt.”

Maar ook de stuwen zelf vragen de nodige aandacht. Een stuwklep die moet worden gerenoveerd, zal tijdelijk moeten worden vervangen. Spie plaatst dan een tijdelijke kering die de waterkerende functie over kan nemen. De grootste stuw is 8 meter breed, de kleinste 4 meter. De renovatie die Spie verzorgt, moet gaan zorgen voor een solide oplossing voor de komende 25 jaar.

Renovatie klaar in oktober

De renovatie van de stuwen in het Valleikanaal start begin april en zal rond oktober 2020 klaar zijn.