Sweco aan de slag met dijkverbetering Cuijk-Ravenstein

Architecten- en ingenieursbureau Sweco gaat aan de slag met één van de grootste dijkverbeteringstrajecten in Nederland. Het gaat om een traject van maar liefst 21 kilometer tussen Cuijk en Ravenstein. Er zijn daar grote verbeteringen nodig langs de oevers van de Maas. Samen met waterschap Aa en Maas maakt Sweco een integraal ontwerp voor het gehele traject.  

Sweco aan de slag met dijkverbetering Cuijk-Ravenstein| Land Water

Het grote en urgente dijkverbeteringsproject is opgedeeld in meerdere fasen. De eerste en verkennende fase is nu afgerond. Tijdens deze verkenning konden bewoners en bedrijven meepraten over de verschillende alternatieven om dit project vorm te geven. Hier kwam een voorkeursalternatief uit, dat Sweco nu verder gaat uitwerken. Ook tijdens die uitwerking blijven omwonenden en ondernemers nauw betrokken bij het proces. 

Projectleider Stephan Laaper van Sweco: "Wij zijn verheugd om de uitdaging aan te gaan met dit urgente project dat flinke impact zal hebben. Als team maken we een integraal voorontwerp, waarbij we zorgvuldig rekening houden met zowel technische als omgevingsaspecten. We houden rekening met het landschap en de cultuurhistorie van het gebied, daarbij zijn soms maatwerkoplossingen nodig.”

Samenwerking Aa en Maas en Sweco

Het projectteam van het waterschap Aa en Maas ziet uit naar de samenwerking met Sweco. Projectmanager Bastiaan Heutink: “Met Sweco hebben we een betrouwbare partner aan boord waarmee wij een duurzame samenwerking tegemoet gaan op het traject voor de dijkverbetering tussen Cuijk en Ravenstein. We kijken ernaar uit om samen met hen, bewoners en andere belanghebbenden aan de slag te gaan om voor ieder tot een zo goed mogelijk en passend dijkontwerp te komen.”