Sweco ontwerpt eerste groene waterstoffabrieken

Water/Bodem 12-04-2021
Sweco ontwerpt eerste groene waterstoffabrieken

Ingenieursadviesbureau Sweco ontwerpt in opdracht van VOLTH2 twee groene waterstoffabrieken in het havengebied van North Sea Port. Dankzij deze 25 megawatt waterstofelektrolyse installaties zal binnen enkele jaren miljoenen kilo’s waterstof geproduceerd worden via windenergie.
Sweco ontwerpt eerste groene waterstoffabrieken

Waterstof wordt gezien als belangrijk element om onze energiemix te verduurzamen. Tot nu toe wordt waterstof echter grotendeels geproduceerd uit aardgas. Met de twee geplande waterstoffabrieken wordt groene waterstof opgewekt met elektriciteit van windenergie op zee. Voor de bouw wordt gebruikgemaakt van technologie die al succesvol is toegepast in de industrie en die bij diverse leveranciers te verkrijgen is. Via de integratie van opslag van waterstof kunnen lokale tankstations ook bevoorraad worden. De groene waterstoffabriek zal door haar ontwerp uitbreidbaar zijn tot 100 megawatt met een potentiële productie van ca. 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.

“De inzet van beschikbare commerciële groene waterstof is één van de sleutels in de wereldwijde energietransitie om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Dit wordt nu snel een economische realiteit. Zeeland biedt enorm veel potentieel vanwege de grootschalige vraag naar waterstof, de plannen voor regionale verbindingen en de ruimte voor duurzame energieproductie middels wind op zee”, zegt André Jurres, oprichter en algemeen directeur van opdrachtgever VOLTH2.

Ontwerp waterstoffabrieken

Sweco is in de eerste projectfase verantwoordelijk voor het volledige ontwerp, de benodigde vergunningen en de subsidies. Met een internationaal team van Belgische en Nederlandse specialisten is het ingenieursadviesbureau in staat om het totale project integraal uit te voeren.

“Nagenoeg alle grote groene waterstofprojecten bestaan op dit moment alleen nog maar op papier, slechts enkelen zitten al in het stadium van ontwerpen en vergunnen. Doordat wij de afgelopen jaren de ontwikkelingen in de markt goed hebben gevolgd, zijn we in staat geweest om al in een vroeg stadium een gespecialiseerd team op te bouwen om deze uitdaging op te pakken. We verwachten de komende jaren een flinke groei van de vraag in de markt”, zegt Vincent Jansen, afdelingshoofd Energie & duurzaamheid bij Sweco.

Waterstof in toekomstige energiemix

Waterstof is één van de pijlers van de energietransitie die de komende jaren fors meer aandacht krijgt. Bert van Renselaar, business director Energietransitie bij Sweco en projectleider voor de eerste waterstofprojecten: “We staan voor een enorme uitdaging om in de komende dertig jaar het volledige energiesysteem om te vormen tot een CO2-arm-systeem zodat we klimaatverandering kunnen tegengaan. We hebben alle duurzame technieken nodig en kunnen het ons niet veroorloven om langer te wachten. Waterstof zal een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige energiemix. We starten nu in de Zeeuwse havens, maar uiteindelijk zal het een wereldwijde markt worden, waarbij België en Nederland binnen Europa het centrum zullen zijn door de bestaande industrie en infrastructuur.”