Transport van de Suurhoffbrug is megaklus

Wegen 09-02-2021
Transport van de Suurhoffbrug is megaklus

Een boogbrug van ca 200 m lang, 20 m breed en meer dan 40 m hoog, die in het voorjaar op twee pontons dwars door Rotterdam naar zijn bestemming wordt gevaren. Met zeven bruggen en een kering te passeren, waaronder de drukke Van Brienenoordbrug. Het transport van de tijdelijke Suurhoffbrug is een grote klus waar Rijkswaterstaat voor staat, en zeker een die tot de verbeelding spreekt.
Transport van de Suurhoffbrug is megaklus

De Suurhoffbrug (snelweg A15) is – als toegangspoort tot de Maasvlakte – een vitale verbinding voor het Rotterdamse havengebied. De brug wordt gerenoveerd en krijgt er dit voorjaar een tijdelijke brug naast, zodat de last van het (vracht)verkeer de komende jaren wordt verdeeld over de twee bruggen.

Suurhoffbrug verplaatsen

De tijdelijke Suurhoffbrug wordt op dit moment gebouwd bij staalbouwer Hollandia in Krimpen a/d IJssel. In het voorjaar reist de boogbrug ruim 40 km van Krimpen naar de Maasvlakte. Daarbij passeert het de volgende bruggen en keringen: de Van Brienenoordbrug, kort achter elkaar de Hefbrug en de Koninginnebrug, dan de Erasmusbrug, de Botlekbrug, het Hartelcomplex en tot slot de Harmsenbrug.

Voorbereiding

Mario Mutsaers is omgevingsadviseur bij Rijkswaterstaat. Hij zorgt er samen met aannemerscombinatie Stipt voor dat alle partijen tijdig op de hoogte zijn. “Bij het vervoeren van zo’n groot transport over water is afstemming met de havenmeester van groot belang. Wanneer passeren we welk object en hoe veroorzaken we zo min mogelijk hinder voor de overige scheepvaart? Daarnaast overleggen we met de beheerders van de bruggen die we passeren, met de veiligheidsregio, omliggende gemeenten, ProRail, het waterschap, oliemaatschappij BP en met andere vertegenwoordigers uit het haven- en industriegebied. Zij moeten weten wat er voor operatie aan zit te komen, zodat ze waar nodig ook hun operationeel beleid erop kunnen aanpassen. Bijvoorbeeld andere routes voor vervoerders.”

Mutsaers: “Voor zowel het passeren van de Hartelkering als de Harmsenbrug moet het verkeer voor enige tijd worden gestremd. Met de gemeenten, de provincie en deskundigen maken we afspraken over wat hier de meest geschikte momenten voor zijn en wat een logische omleiding is.”

Terminals Maasvlakte

Ook met de bedrijven op de Maasvlakte zijn duidelijke afspraken gemaakt. Als de tijdelijke brug naast de bestaande Suurhoffbrug wordt geplaatst, is de brug een weekend in beide richtingen niet beschikbaar voor wegverkeer en fietsers. “We stellen dan omleidingsroutes in. Met de container- en vervoersbedrijven is gekeken wat dat betekent voor het wegwerken van de voorraden in de terminals bij de Maasvlakte. De goederentreinen op de havenspoorlijn kunnen gelukkig door blijven rijden. Hulpdiensten kunnen tijdens het plaatsen van de tijdelijke brug de bestaande Suurhoffbrug ook apart passeren”, aldus Mutsaers.

Op twee pontons

Naast alle uitdagingen op gebied van planning en afspraken is het transport natuurlijk ook een technisch hoogstandje. Mutsaers: “De Suurhoffbrug komt op twee drijvende platforms te staan, die met elkaar verbonden zijn. Voor en achter ligt een sleep- en duwboot om de stoet te trekken, duwen en sturen. De lengte van de brug is zo’n 200 m, hij is meer dan 40 m hoog en de totale configuratie heeft een lengte van bijna 250 m.”

Marges en berekeningen

Het passeren van alle bruggen is het spannendste element van het transport. Kloppen de marges tussen het transport en de bruggen die zijn berekend? Door middel van berekeningen van experts en door bij een brug een keer proef te draaien en na te meten, worden deze risico’s zoveel mogelijk gereduceerd.

Mutsaers: “Bij het transporteren van de brug houden we rekening met het getij en stroming van het water. Daarom wordt in de weken voorafgaand aan het transport naar voorspellingsmodellen van de waterstanden gekeken. Bij de Harmsenbrug en het Hartelcomplex is ook de breedte van het transport cruciaal. Alle belanghebbende partijen worden periodiek bijgepraat om de operatie zonder verrassingen te laten verlopen. Volgens de huidige planning start het transport in de nacht van 5 op 6 mei 2021 en zal de brug op zaterdag 8 mei op haar plaats liggen. Dat weekend is zowel de vaarweg als de snelweg A15 ter plaatse in beide richtingen gestremd (behalve voor hulpdiensten) om de operatie veilig en gecontroleerd uit te kunnen voeren.”