Uniek kijkje bij jubilerend Waterschap Rivierenland

Uniek kijkje bij jubilerend Waterschap Rivierenland

Hoe versterk je een dijk? Hoe maak je rioolwater schoon? Hoe vang je een muskusrat? En hoe kan het dat Waterschap Rivierenland al 750 jaar bestaat? Op zaterdag 14 oktober is het allemaal te beleven bij de Open Dag van het waterschap in het hoofdkantoor in Tiel en op de zuiveringen in Sleeuwijk en Arnhem-Zuid.

Uniek kijkje bij jubilerend Waterschap Rivierenland

Het zijn locaties waar veel mensen aan voorbij rijden, maar die van groot belang zijn. Op de zuiveringen liggen de zandzakken, wordt het water gezuiverd, liggen de maaiboten klaar. En in Tiel zetelt het bestuur, worden stuwen en gemalen aangestuurd en bundelen honderden ambtenaren hun kennis en ervaring. 

Uniek kijkje bij jubilerend Waterschap Rivierenland

Voor kinderen en nieuwsgierigen

In Tiel, Sleeuwijk en Arnhem-Zuid zijn op 14 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur rondleidingen, er zijn hapjes en drankjes, leuke acts en presentaties. Voor kinderen is van alles te doen, zoals spelen en ontdekken met water. Op alle locaties is het werk van de muskusrattenvangers te zien. Met quads, kano’s en boten, met klemmen en slimme vangkooien.

Zuiveren en energie opwekken

Op de zuiveringen (Sleeuwijk en Arnhem-Zuid) is te zien hoe rioolwater weer schoon wordt gemaakt: met technische installaties en met natuurlijke processen. In Sleeuwijk leren aanwezigen hoe de Energiefabriek sinds enkele jaren energie haalt uit slib van de afvalwaterzuivering. Een nieuwe techniek met grote beloften voor de toekomst. Ook is te zien hoe het waterschap energie opwekt met zonneweides. En in Arnhem-Zuid is enorme graffiti-kunst op de metershoge wanden van de zuiveringsbassins te aanschouwen.

Bekend Tiels gebouw: regie en rijk verleden

In het bijzondere hoofdkantoor, een bekend en opvallend gebouw in Tiel, zijn rondleidingen op de Centrale Regie Kamer. Daar stuurt het waterschap stuwen, gemalen en zuiveringen op afstand aan. In het crisiscentrum is uitleg over het werk bij calamiteiten zoals hoogwater of hoosbuien. In Tiel wordt ook meer informatie gegeven over de dijkversterking Stad Tiel, die op dit moment plaatsvindt.
Ten slotte zijn er in de bestuurszaal korte lezingen over het rijke verleden, het huidige werk en de uitdagingen van de toekomst. Met herkenbaar erfgoed uit het rivierengebied en weetjes over het landschap.

Jubileum 750 jaar Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland houdt Open Dag omdat ze jarig zijn. In 1273 startte graaf Floris V het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied. 750 jaar later staan ze stil bij hun rijke ervaring en hoe ze die inzetten voor de toekomst. Het werk aan sterke dijken, schoon en voldoende water gaat door.

·         Van 11.00 – 16.00 uur

·         Hoofdkantoor Tiel (De Blomboogerd 1)

·         Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Sleeuwijk (Robijnsweg 15)

·         Rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Arnhem-Zuid (Drielsedijk 25)