Vergoeding van € 238 miljoen voor Levvel

Actueel 25-05-2022
Vergoeding van € 238 miljoen voor Levvel

Rijkswaterstaat betaalt de komende jaren een bedrag van in totaal € 238 miljoen aan de aannemerscombinatie Levvel als vergoeding voor kosten aan de versterking van de Afsluitdijk die zijn ontstaan als gevolg van hoofdzakelijk aanpassingen aan ontwerpen, verstoring van de uitvoering en opgelopen vertragingskosten.
Vergoeding van € 238 miljoen voor Levvel

De Afsluitdijk. (Foto: Wikipedia; C. Messier)

Dit blijkt uit de brief die minister Mark Harbers van I&W heeft gestuurd naar de Tweede Kamer. In 2019 bleek dat Rijkswaterstaat al sinds aanvang van het project Afsluitdijk was uitgegaan van onvolledige ontwerpuitgangspunten, en die ook aan opdrachtnemer Levvel had aangeleverd. Na bijstelling van de uitgangspunten voldeed het ontwerp van Levvel niet langer aan de feitelijke eisen. Rijkswaterstaat heeft Levvel vervolgens gevraagd rekening te houden met de nieuwe en aangevulde uitgangspunten. Als gevolg hiervan moesten diverse deelontwerpen worden aangepast. Dit had een grote impact op de planning en financiën van het project.

Opdracht Levvel

De renovatie en versterking van de huidige spuisluizen aan beide kanten van de Afsluitdijk (Den Oever resp. Kornwerderzand) en het meerjarige onderhoud daarvan wordt uit de opdracht van Levvel gehaald. De hiermee uitgespaarde betalingen worden ingezet om een deel van de voornoemde € 238 mln. te betalen.
De spuisluizen zullen als gevolg van het opnieuw aanbesteden op een later moment voldoen aan de wettelijke normen voor waterveiligheid. Het kunnen afvoeren van water naar de Waddenzee is wel geborgd, zo meldt de minister. De renovatie van de bestaande spuisluizen wordt als gevolg van de gemaakte afspraken opnieuw aanbesteed. Het is op dit moment nog niet te zeggen wanneer de renovatie van de bestaande spuisluizen voltooid zal zijn. Dit wordt de komende tijd uitgewerkt. Bij de nieuwe aanbesteding zal aandacht zijn voor het mogelijk maken van fietsen en wandelen over de Afsluitdijk gedurende de duur van de werkzaamheden.
De middelen benodigd voor het opnieuw aanbesteden van de renovatie van de spuisluizen blijven staan binnen de investeringsruimte van het Deltafonds. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen welk budget voor het opnieuw aanbesteden van de renovatie van de spuisluizen nodig is. Dat is afhankelijk van de aanbiedingen vanuit de markt. Vooralsnog wordt uitgegaan van een bedrag in dezelfde orde als oorspronkelijk voor dit projectonderdeel gereserveerd stond. Nadat dit projectonderdeel opnieuw aanbesteed is, worden ook deze middelen aan het projectbudget van de Afsluitdijk toegevoegd. Mocht de aanbesteding onverhoopt toch uitkomen op een hoger bedrag, dan zal dekking hiervoor binnen het Deltafonds gevonden moeten worden.

Geschilpunten

Over een aantal geschilpunten hebben Rijkswaterstaat en Levvel nog geen overeenstemming kunnen bereiken. Rijkswaterstaat en Levvel zullen een Commissie van Deskundigen vragen om advies uit te brengen over de afwikkeling van deze punten en de hoogte van het te verrekenen bedrag. Vooraf is al vastgelegd dat de bovengrens van een mogelijke vergoeding met betrekking tot de geschilpunten € 87 mln. bedraagt. Naar verwachting komt het advies van de commissie niet eerder dan in 2023 beschikbaar. Een precieze datum is op dit moment nog niet te noemen. De verwachting is dat het merendeel van de werken eind dit jaar zal zijn afgerond.