Vernieuwing A44: de laatste ontwikkelingen

De snelweg A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is aangelegd in de jaren dertig van de vorige eeuw. De bruggen en viaducten in deze weg zijn ruim 80 jaar oud. Door de jaren heen zijn ze door steeds meer en zwaarder verkeer belast. Daarom gaat Rijkswaterstaat vanaf 2025 de Kaagbrug en de viaducten Lisserweg, Hoofdvaart en het Spoorwegviaduct vervangen, om ze daarna weer decennialang te kunnen gebruiken.
Vernieuwing A44: de laatste ontwikkelingen| Land Water
Vernieuwing A44: de laatste ontwikkelingen| Land Water

Dick van der Kolk, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Dick van der Kolk werkt vier jaar bij Rijkswaterstaat in de rol van omgevingsmanager. De laatste jaren voor het project Vervanging Bruggen en Viaducten A44. Als omgevingsmanager is hij de schakel tussen alle samenwerkende partijen én de omwonenden. Van der Kolk: “Ik realiseer me dat grote en omvangrijke werkzaamheden zoals bij dit project altijd overlast veroorzaken. Dat is de keerzijde van onze inspanningen om veilige en toegankelijke wegen, bruggen en viaducten te hebben in Nederland.”
“In mijn rol als omgevingsmanager probeer ik een spil te zijn tussen de uitvoeringsplannen van Rijkswaterstaat en de verwachtingen en wensen van de belanghebbenden in de omgeving. Dat vul ik onder meer in door in ieder geval oog en oor te hebben voor al die belangen, mensen en vertegenwoordigers. En dat bedoel ik ook letterlijk. Ik kom langs, ik ontmoet en wissel graag van gedachten.”

Planfase A44

Momenteel zit het project in de planfase. Dit betekent dat Rijkswaterstaat onderzoekt wat de beste manier is om de brug en viaducten te vervangen. Om goede afwegingen te maken, is veel onderzoek nodig, maar ook het gesprek met bijvoorbeeld gemeentes en andere belanghebbenden.
Ze doorlopen hiervoor een vastgesteld proces. Naast de vele belangen, kijken ze ook naar de urgentie en de kosten van de vervangingsopgave. Rijkswaterstaat verwacht dat ze volgend jaar een ontwerp hebben dat zoveel mogelijk voldoet aan alle randvoorwaarden. Dat gaan ze dan presenteren aan en bespreken met de omgeving.

NEXT: ervaring en beleving

NEXT Architects is het architectenbureau dat werkt aan het opstellen van het Esthetisch Programma van Eisen voor het project A44. NEXT heeft als visie dat bruggen en viaducten optimaal in de omgeving moeten worden ingepast en dat ze er een beleving aan willen toevoegen.
De drie viaducten en de brug zijn van vóór de tijd dat Rijkswaterstaat ontwerpstandaarden had. Hierdoor zijn ze allemaal volledig uniek en een prachtige klus voor de architect. Architect Michel Schreinemachers: “We zijn in het ontwerp bezig met drie uitgangspunten: de weggebruiker, de omgeving en duurzaamheid. Allereerst willen we met de ontwerpen respect tonen voor het polderlandschap en de polderstructuur.”
“We proberen met onze ontwerpen voor het viaduct daarop zoveel mogelijk aan te sluiten. Zoals bijvoorbeeld bij de Hoofdvaart door de kolommen onder dit viaduct te verplaatsen zodat het zicht op het landschap behouden blijft. Dat doen we ook bij de Kaagbruggen en het viaduct Lisserweg, waar de snelweg A44 hoger ligt dan de Haarlemmermeerpolder. Hier ervaart u vanaf de A44 het landschap en dit vormt een herkenningspunt voor de weggebruiker.”