Vervanging brug Leijerweerdsdijk met circulaire grondstoffen

Bruggen & viaducten 27-11
Vervanging brug Leijerweerdsdijk met circulaire grondstoffen

Momenteel wordt de brug aan de Leijerweerdsdijk in Enter vervangen door een nieuwe brug. Bijzonder detail: delen van de oude brug krijgen een nieuw leven in de nieuwe brug. Aannemer Dubbink leidt het project, in opdracht van waterschap Vechtstromen. Rouwmaat nam het slopen van de oude brug, het verwerken van het betonpuin tot gecertificeerd granulaat en het leveren van nieuw beton met daarin granulaat van de oude brug voor zijn rekening.

Vervanging brug Leijerweerdsdijk met circulaire grondstoffen

Waterschap Vechtstromen is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud van de waterwerken tussen Haaksbergen en Emmen. Uit het oogpunt van kritikaliteit (FMECA) was in 2023 de brug aan de Leijerweerdsdijk in Enter aan vervanging toe. Eén van de eisen van het waterschap was circulariteit: de nieuwe brug moest bestaan uit deels hergebruikt materiaal uit de oude brug. In zijn zoektocht kwam het waterschap onder meer in aanraking met infra-aannemer Rouwmaat, die al diverse soortgelijke projecten uitvoerde.

Vervanging brug Leijerweerdsdijk met circulaire grondstoffen

Duurzame ambities bespreken

Ernst Slot van waterschap Vechtstromen: “Toen we de plannen voor de nieuwe brug uitwerkten, zochten we manieren om het grondstofgebruik te verlagen en de druk op het milieu te verminderen. Uit navraag bij de Nederlandse betonvereniging bleek Rouwmaat de dichtst in de buurt zijnde geopolymeerbeton leverancier. Vandaar dat wij contact met hen hebben gezocht. Bovendien ontwikkelden zij een manier om puin uit de oude brug een nieuw leven te geven in de nieuwe brug en hadden dat net ten uitvoer gebracht op een andere plek. We bespraken onze duurzame ambities voor dit project met hen.”

Vervanging brug Leijerweerdsdijk met circulaire grondstoffen

Aanbesteding

Na de aanbestedingsprocedure zocht winnaar Dubbink contact met Rouwmaat en bereikte overeenstemming. Martin Dubbink: “Voor ons is het prettig dat het slopen van de brug, het afvoeren van het puin, het recyclen van het puin én de levering van beton voor de nieuwe brug mét het gerecyclede materiaal erin door één partij, Rouwmaat dus, wordt verzorgd. Zo hebben wij minder projectrisico’s.”

Bart Linderman van Rouwmaat: “We kwamen al snel tot de conclusie dat we het grondstoffengebruik en CO2-uitstoot voor de aanleg van de nieuwe brug konden beperken. Dit hebben we gedaan door twee maatregelen te treffen; de oude brug recyclen tot grondstof voor de nieuwe én cementloos geopolymeerbeton toepassen.”

Projectverloop Leijerweerdsdijk

Inmiddels is het project in volle gang. In oktober 2023 sloopte Rouwmaat de oude brug en transporteerde de brokstukken naar haar eigen puinbreker. Daar is het betonpuin op specificatie verkleind, ontijzerd, gezeefd en gewassen. Het overgebleven materiaal, gecertificeerd betongranulaat, is vervolgens naar Rouwmaat’s betoncentrale in Rijssen gebracht om verwerkt te worden in het beton voor de nieuwe brug. Het storten van de eerste onderdelen van de nieuwe brug is half november begonnen.

Cementloos geopolymeerbeton

Delen van de nieuwe brug worden uitgevoerd in geopolymeerbeton. Dit is beton zonder cement, waardoor de CO2-uitstoot tot wel 60 procent lager is dan die van traditioneel beton. Martin Dubbink: “Ook bij het werken met geopolymeerbeton ondersteunt Rouwmaat ons, hoewel we daarmee inmiddels al heel wat ervaring hebben opgedaan in sluizen, gemalen en door onszelf geproduceerde prefab onderdelen. Dit maakt de transitie naar duurzamere manieren om te bouwen een stuk makkelijker.”

De oplevering van de brug aan de Leijerweerdsdijk in Enter staat bij gunstige weersomstandigheden gepland voor eind 2023, waarna de brug weer volledig toegankelijk is voor verkeer.