Voor het eerst schutten in de Reevesluis

Waterbouw 18-08-2020
Voor het eerst schutten in de Reevesluis

Sinds maandag 10 augustus 2020 is het mogelijk te schutten bij het Reevesluiscomplex in het Drontermeer bij Kampen. Dit betekent dat de Reevesluis op een reguliere manier bediend wordt en dat scheepvaartbegeleiding niet meer nodig is. De schutsluis komt daarmee in beheer van Rijkswaterstaat. Op 10 augustus vond de overdracht plaats tussen de aannemer Isala Delta en Rijkswaterstaat.
Voor het eerst schutten in de Reevesluis

Sinds oktober 2019 was het al mogelijk voor schepen om onder scheepvaartbegeleiding door de schutkolk van de Reevesluis te varen. Hierbij stonden beide sluisdeuren open en was er sprake van passeren. Sinds 10 augustus wordt de schutsluis op een reguliere manier bediend om niveauverschil tussen Drontermeer en Vossemeer te overbruggen. Daarom is scheepvaartbegeleiding niet meer nodig. Er zijn actuele bedientijden beschikbaar.

Overdracht schutsluis

Rijkswaterstaat neemt het beheer van de schutsluis over van het projectteam en de aannemer Isala Delta. Van 10 tot 24 augustus 2020 is de schutsluis van het Reevesluiscomplex in proefbedrijf. Tijdens deze periode kunnen onvoorziene technische problemen snel opgemerkt en verholpen worden.

Zodra het Reevesluiscomplex in zijn geheel gereed is, wordt deze volledig in beheer genomen door Rijkswaterstaat. Momenteel wordt er nog volop gewerkt aan de spuisluis van het Reevesluiscomplex, ten oosten van de schutsluis. Op 8 juli 2020 werden de spuischuiven in de staalconstructie van de spuisluis gehesen. De verwachting is dat voorjaar 2021 het gehele Reevesluiscomplex klaar is.