Waterrecyclesysteem Hydraloop wint prestigieuze VN-award

Actueel 22-07-2022
Waterrecyclesysteem Hydraloop wint prestigieuze VN-award

World Intellectual Property Organization (WIPO), het agentschap van de Verenigde Naties, heeft Hydraloop als winnaar verkozen van het WIPO Global Awards Program. Hydraloop is uitgeroepen tot winnaar omdat het bedrijf unieke, gepatenteerde technologie heeft ontwikkeld waarmee waterverbruik wereldwijd substantieel verminderd kan worden en hiermee een enorme maatschappelijke impact realiseert. Als gevolg van menselijk handelen en de effecten van de klimaatverandering kampen grote gebieden in Nederland en Vlaanderen met waterstress.
Waterrecyclesysteem Hydraloop wint prestigieuze VN-award

Het Global Awards programma van de WIPO roemt Hydraloop als een uitzonderlijke onderneming die met haar intellectueel eigendom (IP) op een innovatieve en slimme manier helpt om wereldwijd de watercrisis op te lossen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Arthur Valkieser, ceo van Hydraloop: “Deze award is een geweldige erkenning van de waarde van ons intellectueel eigendom en de impact van Hydraloop in de strijd tegen het snel groeiend wereldwijde tekort aan schoon water. Onze technologie, die vrij is van filters, membranen en chemicaliën en onze gepatenteerde IP zijn uniek en veranderen de markt. Met de oplossingen kan iedereen – waar ook ter wereld – zelf actie ondernemen en water besparen.”

Waterrecyclesysteem Hydraloop wint prestigieuze VN-award

Geworteld in WIPO’s missie

Het Global Awards programma is geworteld in WIPO’s missie om te zorgen voor een wereld waarin innovatie en creativiteit worden ondersteund door intellectueel eigendom. Het programma van de WIPO is een erkenning van de centrale rol van innovatieve en creatieve activiteiten van SME’s die intellectuele-eigendomsrechten inzetten om oplossingen te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren, in economisch, sociaal en cultureel opzicht. De prijs wordt toegekend op basis van succesvolle commercialisering van IP en het positieve effect ervan op de samenleving.

Waterrecyclesysteem Hydraloop wint prestigieuze VN-award

Wat is Hydraloop?

Hydraloop is een meervoudig bekroonde onderneming (eerder werd onder meer de WIS-award in wacht gesleept) die gedecentraliseerde, consumentvriendelijke, IoT-connected, compacte en schaalbare grijswaterrecyclingproducten ontwerpt en produceert voor woningen en commercieel vastgoed, waardoor het waterverbruik met tot 45 procent wordt verminderd. Hydraloop heeft een wereldwijd partnernetwerk van meer dan 120 partners in meer dan 50 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland en Hydraloop heeft kantoren in de Verenigde Staten en het Midden-Oosten, evenals vertegenwoordigers in Canada en Australië.