Waterschap biedt kennismaking voor aspirant-bestuursleden

Waterschap Scheldestromen verzorgt komende winter een introductie voor mensen die interesse hebben in het waterschapsbestuur. De introductie is ontwikkeld door ProDemos (het Huis van de Nederlandse democratie) in samenwerking met de Unie van Waterschappen en een aantal individuele waterschappen. Afhankelijk van de Coronamaatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek (kantoor Middelburg) of digitaal plaats. De naam van de introductie is ‘Politiek Actief’. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Het bestuurlijke werk voor de waterschappen is belangrijk. Met het aanbieden van deze kennismaking wil het waterschap aangeven dat nieuwe gezichten welkom zijn. Het is boeiend en verantwoordelijk werk en het gaat echt ergens over. Zeker in een waterrijke provincie als Zeeland.” 
Waterschap biedt kennismaking voor aspirant-bestuursleden | Land Water

De landelijke waterschapsverkiezingen vinden plaats in maart 2023. Voor Zeeuwen die interesse hebben in het bestuurlijke waterschapswerk, is het een mogelijkheid om een goede indruk te krijgen van wat dit precies inhoudt. Daarnaast heeft de cursus tot doel om kiezers enthousiasmeren voor het werk als bestuurslid. Eventueel kunnen cursisten zich aansluiten bij een politieke partij die bij hen past. Ook in 2018 organiseerde het waterschap een dergelijke cursus. Hiervoor meldden zich circa 55 deelnemers aan. Dit keer richt het waterschap zich ook nadrukkelijk op Zeeuwen tussen de 18 en 30 jaar met interesse in politiek of bestuurlijk werk bij het waterschap. Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Ontwikkelingen als klimaatverandering, zeespiegelrijzing en een duurzame, innovatieve werkwijze hebben grote invloed op toekomstige generaties. Daarom is het belangrijk dat ook zij vertegenwoordigd zijn in het waterschapsbestuur!”

De kennismaking bestaat uit vijf delen. Deze zijn:

  • Introductie en kennismaking (18 jan. 2022)
  • Politiek en besluitvorming (2 feb. 2022)
  • De algemene vergadering (24 feb. 2022)
  • Effectief vergaderen (16 maart 2022)
  • Excursie en bijwonen algemene vergadering (7 april 2022)

De introductie wordt afgesloten met het bijwonen van een algemene vergadering van het waterschap en een excursie naar de zuiveringsinstallatie Ritthem. Ook ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Aanmelden Waterschap Scheldestromen

De introductie start op dinsdag 18 januari 2022 en duurt vijf avonden. De laatste bijeenkomst wordt georganiseerd op donderdag 7 april, de dag waarop de algemene vergadering gehouden wordt. De kennismaking is gratis en bedoeld voor Zeeuwen van 18 jaar en ouder die interesse hebben in het waterschapsbestuur. Lidmaatschap van een politieke partij is niet verplicht om aan de introductie te kunnen deelnemen. Er is ruimte voor maximaal dertig deelnemers. De aanmeldingen zullen op volgorde van binnenkomst behandeld worden. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 januari 2022 via www.scheldestromen.nl/waterschapsdemocratie. Na aanmelding volgt een bevestiging van deelname.