Waterschap: 'Extreem weer zorgt voor kostenstijging'

Water/Bodem 22-11-2021
Waterschap: 'Extreem weer zorgt voor kostenstijging'

Om beschermd te blijven tegen overstromingen uit de Maas, piekbuien en droogte investeert waterschap Aa en Maas de komende jaren ruim € 700 miljoen. Dat doet het waterschap bijvoorbeeld door dijken te versterken, waterbergingen aan te leggen en beken en sloten aan te passen.  Zo zijn ze beter voorbereid op extreem weer. Daarnaast hebben ze de taak om de kwaliteit van het water te verbeteren. Dit betekent dat ze aanpassingen doen aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Waterschap: 'Extreem weer zorgt voor kostenstijging'

Dagelijks bestuurslid Peter Ketelaars: “We moeten steeds meer maatregelen nemen om de gevolgen van hevige regen en droge periodes op te kunnen vangen. Het is belangrijk dat Oost-Brabant klimaatbestendiger wordt. In het recente Klimaatsignaal van de KNMI staat dat de klimaatverandering zelfs sneller gaat dan verwacht. En dat merken wij ook. De droge jaren van 2018, 2019 en 2020 maar ook het hoge water van afgelopen zomer stellen ons voor forse uitdagingen. Hier moeten we ons op voorbereiden en dat vraagt om actie.”

De opgaven voor het waterschap zijn urgent, waardoor de kosten stijgen. De totale kosten voor 2022 zijn begroot op € 133,6 miljoen, ten opzichte van € 129,9 miljoen in 2021. Het waterschap heeft de kostenstijging zo laag mogelijk gehouden voor zijn inwoners en bedrijven. Ze ontkomen er alleen niet aan de waterschapsbelasting met enkele procenten te verhogen.

Op vrijdag 19 november heeft het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas ingestemd met de begroting voor 2022. In de begroting staan de belangrijkste activiteiten voor 2022 en het geld dat daaraan besteed wordt. Deze begroting bepaalt wat alle inwoners en bedrijven in het werkgebied van Aa en Maas in 2022 aan waterschapsbelasting moeten betalen.