Watertekort: Rijnland houdt ‘met kunst en vliegwerk de boel zoet’

Nederland is opgeschaald naar niveau 2 en heeft officieel te maken met een watertekort. De opschaling betekent dat de verdeling van het zoetwater landelijk wordt bekeken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zit al een aantal weken in fase 2 van het eigen calamiteitenbestrijdingsplan Droogte. Er is een aanhoudende hoge watervraag in het gebied en op 13 juli 2022 is besloten om de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) in werking te zetten. Dat betekent dat Rijnland zoetwater uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar West-Nederland pompen.
Watertekort: Rijnland houdt ‘met kunst en vliegwerk de boel zoet’| Land Water
Met de huidige droogte inspecteren de medewerkers van Rijnland inspecteren de dijken regelmatig.

Wat betekent deze landelijke opschaling nu feitelijk voor het gebied van Rijnland? “Wij proberen al weken met kunst en vliegwerk de boel zoet te houden”, zegt Rene van der Zwan, adviseur droogte van Rijnland. “En dat blijft de komende periode ook zo. Voor ons is het belangrijkste onze keringen goed te houden en we proberen met de aanvoer van zoetwater van het midden naar west Nederland de verzilting tegen te gaan. De landelijke opschaling heeft bij ons nog geen effect, de situatie was al precair en blijft dat, het helpt alleen wel om de urgentie nog meer te onderstrepen.” De belangrijkste prioriteit zijn de dijken en kades: de droogte kan leiden tot scheuren of gaten en die inspecteren we regelmatig.

Gevolgen watertekort

Wat de inwoners van het Rijnland-gebied er van merken zijn beperkingen bij een aantal sluizen. Het beperkt opengaan van de sluizen heeft te maken met verzilting. Vanuit de Noordzee, maar ook vanuit de grond dringt zoutwater zich op door het tekort aan zoetwater. “Zoutwater is schadelijk voor agrarische gewassen en de natuur”, vertelt Van der Zwan. “Maar het kost ook meer moeite om drinkwater te maken van zoutwater. Om deze verzilting tegen te gaan is het nodig om een deel van de sluizen zoveel mogelijk dicht te houden, vervelend voor de scheepvaart, maar helaas echt noodzakelijk. De sluis bij Spaarndam wordt al beperkt geschut, oftewel gaat nog maar beperkt open, en daar komen nu ook sluizen bij de regio van Alphen aan den Rijn.”

Stremming Rietveldsluis

De huidige droogtecalamiteit noodzaakt Rijnland om alternatieve aanvoer van zoetwater te organiseren. Inlaten vanuit de Gouwe is niet meer mogelijk vanwege het zoutgehalte en er wordt vanaf de Oude Rijn water aangevoerd naar deze polders. De Papenvaart verzorgt de aanvoer vanuit de oude Rijn, naar Boskoop en een deel van Waddinxveen, maar dit blijkt niet voldoende te zijn. Rijnland wil nu via de Oostvaart extra water aanvoeren naar de Rietveldse polder, Ambachtspolder, Laag Boskoop en de Voorofsepolder.

Door de verzilting op de Gouwe is extra aanvoer van zoetwater naar de polders aan de westzijde van de Gouwe noodzakelijk. Er wordt water ingelaten via de Oostvaart in Hazerswoude en bij de Oostvaartsluis wordt een hevel geplaatst. Het scheepvaartverkeer wordt hier niet door gehinderd. Bij de Rietveldsluis is een hevel niet mogelijk. Deze sluis is daarom per 5 augustus iedere avond en nacht (van 21.00 tot 8.00 uur) gestremd. Het scheepvaartverkeer kan alleen overdag gebruik maken van de sluis.

Zwemwater wordt slechter

Door het inwerkingtreden van de KWA kan Rijnland zijn gebied niet meer spoelen, omdat dan zoetwater verloren gaat. Dat heeft tot gevolg dat blauwalg toeneemt en helaas ook steeds meer zwemwaterlocaties worden afgekeurd. Wie wil gaan zwemmen in natuurwater doet er goed aan om op zwemwater.nl te kijken op welke locaties dit nog veilig kan.