Website ‘Op weg naar een vitale infrasector’ gelanceerd

Actueel 26-04-2022
Website ‘Op weg naar een vitale infrasector’ gelanceerd

De website www.vitaleinfrasector.nl is gelanceerd. Op deze nieuwe website is alle informatie te vinden over de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’ die door Rijkswaterstaat en de markt wordt vormgegeven.
Website ‘Op weg naar een vitale infrasector’ gelanceerd

De Nederlandse infrasector werkt aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Met het oog op de grote maatschappelijke vraagstukken rond klimaatverandering, de bevolkingsgroei en mobiliteit, bereidt de infrasector zich voor op de toekomst.

‘Op weg naar een vitale infrasector’ is het pad dat leidt naar die verandering en vernieuwing. Die transitie is een gezamenlijk proces van de markt en Rijkswaterstaat. Zo wordt er gebruik gemaakt van de kennis en expertise in de hele keten en bouwen we aan een financieel gezonde sector, waar projecten voorspelbaar verlopen en waar ruimte is voor innoveren en leren.

Nieuws en achtergronden infrasector

De website biedt nieuws en achtergronden over de transitie, de projecten en experimenten waaraan wordt gewerkt. Zo is er bijvoorbeeld informatie te vinden over de Taskforce Infra en de werkgroepen waarin wij samenwerken met de markt, over experimenten met nieuwe vormen van samenwerking zoals de twee-fasen aanpak en de portfolio aanpak. Ook is er informatie te vinden over andere initiatieven waarmee we invulling geven aan de transitie.

De nieuwe website is mede tot stand gekomen met de Taskforce Infra waarin Techniek Nederland, Bouwend Nederland, NLIngenieurs, MKB Infra, Vereniging van Waterbouwers, Cumela, NLDigital en Rijkswaterstaat zijn vertegenwoordigd.