header

Land + Water is een vakblad over ontwikkelingen in de civiele en milieutechniek voor ontwerpers, uitvoerders, projectleiders, adviseurs en directeuren. Het tijdschrift beoogt verslag van gebeurtenissen te doen, in te gaan op achtergronden, trends zichtbaar te maken, ontwikkelingen te analyseren in de markt. Land + Water schrijft over de aanleg van nieuwe werken, maakt melding van resultaten van studies en producten en technieken. De civieltechnische vakgebieden zijn: wegen, leidingen (incl. rioleringen), waterbouw, grondwerk, bruggen, tunnels, ondergronds bouwen en meervoudig ruimtegebrek: idem voor milieutechniek, bodem en water.

Doelgroepen:
De ontvangers van Land + Water werken in de publieke en private
sectoren binnen de grond-, spoor-, wegen- en waterbouw (gww)

Overheid/Semi-overheid:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Diensten en directies van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Ministerie van VROM/ Provinciale Waterstaat en Milieu/Gemeentewerken en diensten Openbare Werken/ Waterschappen en Zuiveringsschappen/ Openbaarvervoerbedrijven/ Nutsbedrijven.

Bedrijfsleven:
Ingenieurs- en adviesbureaus/Aannemingsbedrijven/ Product, materiaal- en grondstoffenleveranciers/Secretariaten brancheverenigingen.

Onderwijs:
Technische universiteiten/Technische hogescholen/MTS-en.

Voor een abonnement op Land+Water vult u onderstaand formulier in.

Generated with MOOJ Proforms Basic 1.2
* Vereiste informatie.
Aanhef: *
Voor- en achternaam: *
Bedrijf:
Functie:
Kies uw abonnement : * Abonnementen kunnen ieder moment ingaan en worden na afloop van de opgegeven abonnementsperiode automatisch verlengd. Opzegging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk, twee maanden voor einde van de lopende abonnementsperiode.
Straatnaam en huisnummer: *
Postcode: *
Plaats: *
Telefoonnummer: *
Emailadres: *
Vraag/opmerking:
Betaalwijze: * Indien u kiest voor betaling middels incasso dan moet u tevens uw rekeningnummer invullen.
Rekeningnummer:
Ja ik ga akkoord met de voorwaarden *

Zoeken

Direct met ons in contact?

Adverteren in ons blad of op de website? 
Neem contact op met Frank van Gils
tel.: 06-53 88 82 66
e-mail: f.gils@bdu.nl

Een artikelidee voor de redactie?
Neem contact op met Teus Molenaar
tel.: 06-51578447
e-mail: tmlandenwater@gmail.com 

Advertenties