Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Kwaliteit

Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl succesvol


Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Sanering op Ameland klaar: tijd voor natuurontwikkeling


De bodemsanering van de drie voormalige stortlocaties in de Hollumerduinen op Ameland, is afgerond. De vervuilde grond ligt nabij haven Ballumerbocht en wordt binnenkort naar…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Webinarreeks Robuuste Watersystemen


Het klimaat verandert. De urgentie voor klimaatbestendige en robuuste watersystemen wordt steeds groter met uitdagingen als toenemende droogte, zeespiegelstijging en bodemdaling. De visie van Witteveen+Bos…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Dassault Systèmes lanceert Water for Life-project


Dassault Systèmes introduceert ‘Water for Life’. Dit project heeft tot doel de industrie te helpen slimmer om te gaan met water. Het bedrijf geeft hierbij…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschappen samen aan de slag met slibeindverwerking


De waterschappen regelen vanaf volgend jaar een collectieve incidentencapaciteit voor zuiveringsslib. Ze zetten in op een landelijke calamiteitenregeling waarbij ze het ministerie van Infrastructuur &…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Voorbereiding werkzaamheden Twentekanalen


Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Sweco helpt bij ontwerp nieuwe afvalzuiveringsinstallatie


Ingenieursadviesbureau Sweco helpt chemiebedrijf Chemours bij het ontwerp van de nieuwe afvalzuiveringsinstallatie en het aanbestedingstraject voor de realisatie. De nieuwe zuivering brengt, net als de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Delftse onderzoekers brengen risico’s van ‘vrij DNA’ in kaart


Zonder dat we het doorhebben komen losse stukjes DNA via ons afvalwater in de natuur terecht. Wat de impact van dit ‘vrije DNA’ is op…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Nieuw Aeres Lectoraat voor Deltares-expert


Miguel Dionisio Pires is academisch docent aan Aeres Hogeschool geworden. Het nieuwe lectoraat richt zich op ‘Meten is weten: gezond oppervlaktewater door innovaties in monitoring,…
Lees meer