Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Klimaat

Water/Bodem

‘Stikstofvangende’ BioCurlz in Velsen zijn primeur voor Nederland


Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vijftien BioCurlz-modules geplaatst in de zuivering van Velsen. Deze BioCurlz zijn draden van 2 millimeter breed. In totaal is er…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Meer Rijksregie op ruimtelijke ordening met programma Novex


Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft twee programma’s gelanceerd: de Nationale Omgevingsvisie Extra (Novex) en Mooi Nederland. Het doel van beide programma’s…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Provincie Noord-Holland subsidieert gemeenten voor klimaatadaptatie


Gemeenten in Noord-Holland kunnen in 2022 en 2023 subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten die helpen om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen.…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Lessen uit beheer akkerranden en taluds in de Veenkoloniën


Meerjarige grasranden lijken beter afspoeling te kunnen reduceren dan ingezaaide eenjarig randen. Boeren en waterschappen willen meer contact. Twee conclusies uit onderzoek naar de combinatie…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

3D-modellen helpen waterschappen aan meer inzicht


Als gevolg van klimaatverandering krijgen waterschappen steeds vaker te maken met extremen, van langdurige droogte tot hevige wateroverlast. Daarnaast groeit de aandacht voor de ecologische…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

RWE neemt eerste drijvende zonnepark in gebruik


RWE heeft zijn eerste drijvende zonnepark in gebruik genomen. Het zonnepark bestaat uit ongeveer 13.400 zonnepanelen die drijven op een meer naast de Amercentrale in…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Zout weren uit Noordzeekanaal


Zeesluis IJmuiden is sinds 26 januari 2022 officieel in gebruik genomen. Doordat de nieuwe zeesluis groter is dan de Noordersluis, stroomt er tijdens het schutproces…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Rijkswaterstaat pakt aanbevelingen evaluatie hoogwater 2021 op


Rijkswaterstaat heeft het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) gevraagd om de aanpak van de hoogwatercrisis in Limburg tijdens de zomer van 2021 te evalueren.
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Monitoring Haringvlietsluizen laat verandering fauna zien


Bij bemonstering van het water van het Haringvliet zijn drie soorten plankton aangetroffen die Rijkswaterstaat nog niet eerder in de Nederlandse fauna aantrof. Plankton vertelt…
Lees meer