Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Effecten van zeespiegelstijging op riviermondingen


Inmiddels is het wel duidelijk dat de zeespiegel stijgt. De snelheid waarmee deze stijgt overtreft telkens weer onze verwachting. Dit heeft gevolgen voor de manier…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap Limburg omarmt Maas Cleanup


Schoon water is één van de kerntaken van Waterschap Limburg en dochteronderneming Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Beide organisaties omarmen dan ook het initiatief van een aantal…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Eenrichtingsverkeer in wateronderzoek


Duizenden burgers doen wateronderzoek naar de kwaliteit van het Nederlandse water. Ondanks hun plezier hierin, hebben ze amper inspraak. Dat blijkt uit het onlangs door…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Nederlandse universiteiten verstevigen band met Wetsus


Wageningen Universiteit (WUR), Universiteit Twente (UT) en Rijksuniversiteit Groningen (RuG) intensiveren de samenwerking met Wetsus en steunen hiermee het watertechnologie-instituut in de transitie van tijdelijke…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Bodembeheer

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Geulverlegging vaargeul Ameland te hoge impact op natuur Waddenzee


Rijkswaterstaat ziet af van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. De verlegging heeft een te hoge impact op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten. Dit…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Kabels & Leidingen

Rekenregels voor parallelle lagedruk gas- en waterleidingen (filters)


Filters bieden de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te kunnen bepalen welke leidingen niet van invloed zijn op de overstromingskans van een dijktraject, zonder dat…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Realisatie overnachtingsplaatsen Merwedes gestart


Steeds meer en grotere schepen bevaren de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Op termijn ontstaat er daardoor een tekort aan overnachtingsplaatsen op bepaalde trajecten. Om…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Geul rond Marker Wadden effectieve opvangplek


Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat is…
Lees meer