Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Kwaliteit

Bellenscherm gaat verzilting Amsterdam-Rijnkanaal tegen


Het bellenscherm bij de overgang tussen het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal werkt. Recent onderzoek laat zien dat de hoeveelheid zout in het Amsterdam-Rijnkanaal met meer…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Rijkswaterstaat zet autonoom vliegende drones in


Rijkswaterstaat heeft maandag 23 november 2020 een nieuw praktijkgebied voor drones in gebruik genomen langs de Waal, tussen Tiel en Nijmegen. In dit gebied gaan…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Aanvulling grondwatervoorraad belangrijk bij droogte


Om meer water te kunnen infiltreren, zodat de grondwatervoorraad wordt aangevuld, werkten Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe samen aan de Klaarbeek in Zuuk, gemeente…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Nitraat in water landbouwgebieden stijgt


Uit de Nitraatrapportage van 2020 die door RIVM en Deltares is gedaan blijkt dat de hoeveelheid nitraat in het water op landbouwbedrijven weer stijgt. Door…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Plaatsing eerste XL Vislift in de Hertogswetering


Deze week is de eerste XL Vislift van de wereld geplaatst ter hoogte van de stuw Oijense Hut in de Hertogswetering nabij Oss. Een Vislift…
Lees meer
Water/Bodem

Water/Bodem

Aangepast advies Beter Leren Keren


Drie jaar geleden publiceerde het ENW het advies Beter Leren Keren, dat stelt dat meten en monitoren een meer structurele plaats moet krijgen in de keten…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Enschede pakt wateroverlast Twekkelerveld aan


Bij zware regenbuien is de Enschedse wijk Twekkelerveld kwetsbaar voor wateroverlast. Met het omvangrijke project GroenBlauw Twekkelerveld gaat de gemeente dit aanpakken. Nieuwe riolering en…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Tweede Kamer wil zoet Volkerak-Zoommeer


De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van CDA en SGP om het voorgenomen plan voor verzilting van het Volkerak-Zoommeer definitief te schrappen. Landbouworganisatie…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Oesters uitgezet op de voet van windturbines


In het Zeeuwse windpark Borssele III & IV zijn 2400 platte oesters uitgezet rondom de fundering van windturbines. Met de proef wordt onderzocht of oesters…
Lees meer