Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Kwaliteit

Aantal muskusratten in Zeeland neemt af


Het aantal muskusratten dat in de Zeeuwse binnenwateren wordt gevangen, neemt af. In het jaar 2022 ving het waterschap er iets meer dan 4500. Dat…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Gericht rivierkreeften wegvangen blijkt effectief


De meerjarige proef met het wegvangen van uitheemse rivierkreeften in de Krimpenerwaard heeft resultaat. Na twee jaar gericht en intensief kreeften vangen, groeien er nu…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Oproep aan boeren en tuinders: Houd water vast


Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) roepen boeren en tuinders op om de komende maanden zoveel mogelijk water vast te houden, met…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Ocean Race verzamelt milieudata


De Ocean Race – zeilrace rond de wereld – zal de vervuiling door microplastic meten, informatie verzamelen over het effect van klimaatverandering op de oceaan…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Eerste stap gezet in ophogen Galgeplaat


Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten tekenden op 8 december een samenwerkingsovereenkomst om de planuitwerking te starten voor het ophogen van de Galgeplaat in het Nationaal…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

WUR-rapport ‘Wijs met Water’ aangeboden aan LNV


Het WUR-rapport Wijs met Water is donderdag 8 december gepresenteerd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het rapport belichten onderzoekers van Wageningen…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Visstand in kaart brengen met eDNA: goede resultaten


Onlangs werd een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden de vismonitoring niet meer op klassieke manier uit te voeren, maar via het DNA dat ze achterlaten…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Achtergrondinformatie over het gebruik van geotextiel


Rijkswaterstaat ontvangt veel media- en Kamervragen over (losliggend) geotextiel langs de rivieren. In dit artikel leggen ze uit waarom ze deze doeken gebruiken en hoe…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur


Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de…
Lees meer