Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Bodembeheer

Boskalis verwerft contracten in Finland


Boskalis heeft in Finland twee contracten verworven van het Finse Agentschap voor Transportinfrastructuur, de haven van Helsinki en de stad Helsinki met een gecombineerde contractwaarde…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

NEN en SIKB ontwikkelen norm voor bodembeschrijving


NEN en SIKB trekken samen op bij de ontwikkeling van een Nederlandse norm. Met deze samenwerking willen beide partijen waarborgen dat de documenten ten aanzien…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Jaarrapportage ecologische waterkwaliteit en natuur aangeboden


Rijkswaterstaat zet zich iedere dag in voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het beschermen en herstellen van de natuur. Zo ontstaat er weer…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Rijkswaterstaat hervat aanbestedingen Kustlijnzorg


Rijkswaterstaat hervat de aanbesteding van drie nieuwe contracten voor zandsuppleties die in 2020 en 2021 binnen het programma Kustlijnzorg worden uitgevoerd. De aanbestedingen waren in…
Lees meer
Water/Bodem

Riolering

Leren van twintig jaar wadi’s in Nederland


Na twintig jaar heeft vrijwel elke gemeente in Nederland wel één of meerdere wadi’s. Tijd om de balans op te maken. Hydraulisch en milieutechnisch functioneren…
Lees meer
Water/Bodem

Opnieuw ecologisch herstelpakket Maas afgerond


Rijkswaterstaat heeft in de laatste week van april opnieuw een pakket maatregelen voor ecologisch herstel van de Maas afgerond. De afgelopen anderhalf jaar is op…
Lees meer
Water/Bodem

Inzicht in de nutriëntensituatie in KRW-waterlichamen


Voor een snel inzicht in de nutriëntensituatie in de Nederlandse KRW-waterlichamen is nu een nieuwe online tool beschikbaar: KRW-NUTrend. Het is een applicatie waarin een…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterplanten; van overlast naar verlichting


De overmatige groei van waterplanten zorgt in Nederland voor een flinke overlast. Ook voor de watersport. Zodanig dat varen en zwemmen in bijvoorbeeld het Markermeer…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap Scheldestromen investeerde fors in Zeeland


De jaarrekening van het jaar 2019 van Waterschap Scheldestromen is bekend. Er is een batig slotsaldo van 1,7 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door incidentele…
Lees meer