Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Klimaat

Hittestress vereist aanpassingen


Dat hittestress een belangrijke uitdaging is in klimaatadaptatie bleek wel weer in de laatste weken van juli en augustus waarbij hitterecords sneuvelden. In Nederland wordt…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

RIWA: minder lozingen in de Rijn nog buiten beeld


RIWA-Rijn pleit voor extra inspanningen om het 30 procent-reductiedoel voor emissies naar de Rijn in 2040 te halen, nu duidelijk is dat voor 41 procent…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschappen willen duurzamere polymeren


Ruim 18 procent van de totale CO2-uitstoot van waterschappen wordt veroorzaakt door het gebruik van polymeren bij de rioolwaterzuiveringen. Daarom willen de waterschappen minder polymeren…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Te diep om te falen


De nieuwe Poldergeist-video van Simon Richter, professor aan de University of Pennsylvania, is een reactie op 'Bouwen, bouwen, bouwen' (Daniel Koerhuis) en 'Het water komt,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Natuur en industrie gaan goed samen in Nieuwe Waterweg


De Nieuwe Waterweg krijgt een kunstmatig rif dat de kracht van de golven breekt en een leefgebied vormt voor tal van dieren. Zo verbetert de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Werkzaamheden aan vaargeul Holwerd-Ameland


Ten westen van de huidige vaargeul Holwerd-Ameland bij boei VA9, heeft zich door de zeer dynamische bewegingen in dit Waddengebied een natuurlijke geul ontwikkeld. Na…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Water/Bodem

‘Stikstofvangende’ BioCurlz in Velsen zijn primeur voor Nederland


Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vijftien BioCurlz-modules geplaatst in de zuivering van Velsen. Deze BioCurlz zijn draden van 2 millimeter breed. In totaal is er…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Meer Rijksregie op ruimtelijke ordening met programma Novex


Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft twee programma’s gelanceerd: de Nationale Omgevingsvisie Extra (Novex) en Mooi Nederland. Het doel van beide programma’s…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Provincie Noord-Holland subsidieert gemeenten voor klimaatadaptatie


Gemeenten in Noord-Holland kunnen in 2022 en 2023 subsidie aanvragen bij de provincie voor projecten die helpen om hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen te voorkomen.…
Lees meer