Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Kwaliteit

Mogelijk negatieve effecten van baggeren op natuur


Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Vierdelige tv-serie herdenking Watersnoodramp


In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 vindt de watersnoodramp plaats, een ramp van ongekende omvang in Nederland. Door een zware storm…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Onderzoek groenblauwe oplossingen valt in de prijzen


Het praktijkgericht onderzoek naar ‘groenblauwe oplossingen’ van de Hanzehogeschool heeft de derde plaats behaald bij de RAAK-awards. De jury van de RAAK-award was enthousiast over…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Biodiversiteit bij bouw overnachtingshaven Bergambacht


Rijkswaterstaat legt bij Bergambacht langs de Beneden-Lek acht nieuwe overnachtingsplaatsen aan voor binnenvaartschippers. De overnachtingshaven geeft schippers de mogelijkheid op tijd te voldoen aan voorgeschreven…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Aanleg ‘extra’ rivier in Genne-Overwaters


Het Zwarte Water ligt ten noorden van Zwolle, waar de Overijsselse Vecht samenstroomt met het Zwarte Water. In dit bijzondere rivieren- en uiterwaardengebied werkt Rijkswaterstaat…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Start werkzaamheden Pannerdensch Kanaal


Samen met aannemer Ploegam is Rijkswaterstaat op 17 oktober gestart met de verlaging van 35 kribben en 5 oevers van het Pannerdensch Kanaal. Kribben voeren…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Bouw constructie voor onttrekken zoutwater van start


De bouw van de constructie voor selectieve onttrekking van zoutwater in het Binnenspuikanaal in IJmuiden is gestart. Het gaat om een constructie om toename van…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Wat doet droogte met dynamische delta?


In de kranten, op televisie en op de radio was de aanhoudende droogte, in combinatie met hoge temperaturen, de afgelopen maanden een hot item. Na…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Onderbouwd werken met wadi’s


Omdat de bodemkwaliteit en infiltratie van water in wadi’s over de tijd kan afnemen en dit in enkele gevallen sneller leek te gaan dan verwacht,…
Lees meer