Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Bodembeheer

Water/Bodem

Vrijstelling voor test bodemverbeteraar in Achterhoeks waterwingebied


Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt een praktijkproef met een duurzame bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. De…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Geulverlegging vaargeul Ameland te hoge impact op natuur Waddenzee


Rijkswaterstaat ziet af van de geulverlegging Reegeul-Oost in de Waddenzee. De verlegging heeft een te hoge impact op de natuurwaarden van de omliggende wadplaten. Dit…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Kabels & Leidingen

Rekenregels voor parallelle lagedruk gas- en waterleidingen (filters)


Filters bieden de mogelijkheid om op eenvoudige wijze te kunnen bepalen welke leidingen niet van invloed zijn op de overstromingskans van een dijktraject, zonder dat…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Realisatie overnachtingsplaatsen Merwedes gestart


Steeds meer en grotere schepen bevaren de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede. Op termijn ontstaat er daardoor een tekort aan overnachtingsplaatsen op bepaalde trajecten. Om…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Geul rond Marker Wadden effectieve opvangplek


Een aangelegde slibgeul en diepe putten rond Marker Wadden blijken volgens de eerste metingen een effectieve opvangplek voor overtollig slib in het Markermeer. Dat is…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Water/Bodem

Achterhoek start onderzoek naar circulaire meststof


Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstof meststof kan…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Openbare ruimtes en klimaatadaptatiemaatregelen cruciaal


Het is voor een stad mogelijk om het aantal inwoners, het aantal werkplekken én het aantal m2 groene ruimte te verdubbelen, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Faunapassages dragen bij aan biodiversiteit


De faunapassages en ecoducten die in de afgelopen vijftien jaar zijn ontwikkeld in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering, hebben Nederland een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Ecologie en ecotoxicologie samen voor schoon water


Het tijdschrift Nature, Ecology and Evolution publiceerde op 15 juni 2020 het artikel Impacts of multiple stressors on freshwater biota across spatial scales and ecosystems.…
Lees meer