Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Actueel

Geen water meer pompen in bijna heel Midden-Brabant


Vanaf vandaag is het in Midden-Brabant bijna overal verboden om water op te pompen uit beken en sloten. Waterschap De Dommel breidt opnieuw het onttrekkingsverbod…
Lees meer
Water/Bodem

Bodembeheer

Proefboring naar aardwarmte in Amstelland


Kunnen woningen in de regio Amstelland in de toekomst met aardwarmte verwarmd worden? Om daar achter te komen is meer kennis nodig van de ondergrond.
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Onderwaterbos voor het Wolderwijd


In het noordoosten van het Wolderwijd, tussen de eilanden De Biezen en Knarland, is Rijkswaterstaat op 2 mei gestart met een aantal maatregelen om de…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Met andere ogen kijken naar wellen: de praktijk


Met steeds krappere bemensing en een blijvende druk om te voldoen aan waterveiligheidseisen neemt het belang van efficiënte inspectie en monitoring toe. Vandaag de dag…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Onderzoek afvalwatertransportsystemen in stedelijk gebied


Onderzoek naar hoe stedelijke afvalwatertransportsystemen (ATS) in de praktijk functioneren, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Dit komt door de hedendaagse stedelijke uitdagingen zoals…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Elektrisch baggeren in Langeraarse Plassen


De waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarse Plassen kunnen beter: door de vele algen in het water, maar ook door zwevend slib is het water…
Lees meer
Water/Bodem

Actueel

Waterschap Limburg gaat voor een veiliger Lob van Gennep


Het gebied aan de Maas tussen Mook en Gennep wordt de komende jaren beter beschermd tegen hoogwater. Het gebied, bekend als de Lob van Gennep,…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Rijkswaterstaat start oeververlaging Pannerdensch Kanaal


Rijkswaterstaat en Ploegam zijn gestart met het verlagen van kribben en oevers in het Pannerdensch Kanaal. Met de ondertekening van de afspraken voor de realisatie,…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Kwaliteit

Boskalis gaat kustlijn Togo en Benin beschermen


Boskalis heeft de opdracht gekregen voor de bescherming en suppletie van meer dan 40 kilometer kustlijn die zich uitstrekt van de oostkust van Togo tot…
Lees meer