Water/bodem

Kies uw onderwerp
Bodembeheer Klimaat Kwaliteit
Water/Bodem

Klimaat

Grootschalige verduurzaming door koppeling warmtenetten


Versnelling van de warmtetransitie in de Westlandse regio kan al in 2025 zorgen voor een besparing van 650 miljoen kubieke meter aardgas. Vergelijkbaar met het…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Verlenging onttrekkingsverbod zuidelijk Dommelgebied


In de beken de Beerze en de Reusel stroomt nog altijd onvoldoende water. In het zuidelijk deel van het Dommelgebied – toch al gevoelig voor…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Nieuwe manier om lastige ionen uit water te verwijderen


Zeewater omzetten in zoetwater is belangrijk in landen met waterschaarste. Voor dat proces moeten bepaalde geladen deeltjes – ionen – uit het water gehaald worden.…
Lees meer
Water/Bodem

Nederlandse innovatie verzakkingen wereldwijd ingezet


Het verzakken of verplaatsen van wegen, sporen, dijken, kades, woonwijken, gebouwen en andere objecten kan voortaan automatisch, op afstand en volledig CO2-neutraal gemeten en gemonitord…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Grootschalige gebiedsontwikkeling Woerden opgeleverd


De grootschalige integrale gebiedsontwikkeling Defensie-eiland in Woerden is volledig opgeleverd. Projectontwikkelaars VORM en Blauwhoed waren verantwoordelijk voor de transformatie van het geïsoleerd bedrijventerrein annex militaire…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Het Groene Strand lanceert eerste groene stranden van Nederland


Op woensdag 29 september ontvangen drie stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland die deze wimpel mogen voeren. Met dank…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Het fundament van modern stedelijk waterbeheer


Stichting Rioned heeft in juni 2021 de branchestandaard gemeentelijke watertaken vastgesteld en gepubliceerd. De standaard koppelt activiteiten, kennisgebieden, kennisniveaus, functies en competenties binnen het stedelijk…
Lees meer
Water/Bodem

Klimaat

Hoogwater Limburg 2021 ingrijpender dan in 1993 en 1995


De hevige neerslag samen met het hoogwater van juli 2021 in Nederland en de landen om ons heen betrof een extreme en uitzonderlijke gebeurtenis met…
Lees meer
Water/Bodem

Kwaliteit

Waterschap stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven


Waterschap Scheldestromen stelt geld beschikbaar voor lokale initiatieven die op een creatieve manier bijdragen aan schoon en voldoende water in Zeeland. De subsidies worden verstrekt…
Lees meer