Dunea en Rijnland gaan samenwerking aan

Water/Bodem
‹ Terug naar overzicht
Geplaatst op:
Dunea en Rijnland slaan de handen ineen om het beheer en onderhoud van afvalwatertransportleidingen te optimaliseren. Een mooie samenwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde. Door het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst komen de werkzaamheden voor het beheer en onderhoud te liggen bij Dunea.
De samenwerking biedt voordelen voor beide partijen, waarbij water de verbindende factor is. Dat Dunea en Rijnland samenwerken is niet nieuw. Door de goede ervaringen wordt de samenwerking echter uitgebreid. Secretaris algemeen directeur van Rijnland, Caroline van de Wiel: “Het is een mooie stap in de goede richting van samenwerken in de waterketen. Die samenwerking tussen waterschappen en waterleidingbedrijven leidt tot verbetering van kwaliteit en vermindering van kosten en kwetsbaarheid.”

Ontstaan samenwerking

In de watersector is jaren toegewerkt naar een betere samenwerking. Het Bestuursakkoord Water (BAW) en ‘Samenwerken in de waterketen’ (SWWK) liggen hieraan ten grondslag. Wim Drossaert, directeur van Dunea: “Deze overeenkomst komt voort uit de strategische reis die we met Rijnland hebben gemaakt naar de toekomstige uitdagingen in de regio en de noodzaak beter samen te werken binnen de waterketen. Zo werken we inmiddels al samen op het gebied van procesautomatisering, fysieke beveiliging en noodvoorraadbeheer. Deze overeenkomst is een logische vervolgstap omdat wij met ruim 5000 kilometer aan ondergrondse infrastructuur specialisten zijn in dergelijk onderhoud. Deze ruim 250 kilometer aan persleidingen past dan ook prima binnen onze capaciteit.”

Verandering in de praktijk

Door de ondertekening verandert de manier van (samen)werken. Sinds december 2019 levert Dunea materiaal en mankracht om de leidingen van Rijnland te repareren tijdens storingen. Was er een calamiteit of storing? Dan bracht Dunea onderdelen naar de locatie. Deze handeling wordt uitgebreid: Dunea gaat nu ook ter plaatse om de storing op te lossen, samen met het calamiteitenteam van Rijnland en een aannemer. Omdat het beheergebied van Rijnland groter is dan het leveringsgebied van Dunea, kunnen de werkzaamheden plaatsvinden buiten Dunea-gebied. Voor het werk aan de persleidingen is een speciale bus ingericht zodat duidelijk is wanneer Dunea werkt aan leidingen van Rijnland. Deze bus rijdt naar de locatie van de calamiteit.